Vi er alltid motivert!


Her om dagen så leste jeg om dette med motivasjon. Jeg opplever at flere nå utrykker det de opplever som liten motivasjon, eller at de bare kjenner seg veldig lei!!! Lei av pandemien og lei av de ulike konsekvensene den gir for hver enkelt.

Jeg kjenner selv også på at motivasjonen endrer seg og det er et veldig spennende tema, egentlig. Er det slik at vi faktisk alltid er motivert? Motivert til å ikke gjøre eller motivert til å gjøre? Har vi en energi som er i bevegelse og som påvirkes av hva vi retter vår oppmerksomhet mot? Handler det mer om hvordan vi kan styre vår oppmerksomhet til tross for ulike “type” motivasjon?

Foto: May Britt Lian

Jeg tenker jo at ytre faktorer faktisk påvirker hvordan vi har det inni oss. Det de ytre faktorene slik som pandemien og konsekvensene av denne påfører oss enten det er endringer rundt inntekt, helse, sosialt samvær, skole, hverdagsrutiner og sosiale settinger. Hvor vi bor, venner og familietre påvirker og tiden vi tilbringer sammen med andre skjer nå på en litt annerledes måte for de aller fleste. Dette er viktige livsområder som vi alle blir berørt av hvordan vi da selv kan påvirke våre tanker og dermed også følelser blir ekstra viktig.

Mens noen opplever en lettelse ved at de ikke “må” være sosiale, savner andre samspill og de gode samtalene. Kaffekoppen med en kollega eller venn og hvordan det å ha en sparringpartner kan hjelpe oss til å se løsninger.

Mange opplever at de har gått fra å savne familietid eller tid med sin partner til at nå vet de ikke hvordan de skal få nok alenetid, eller huset for seg selv? – Kan kjenne på dårlig samvittighet eller at de blir fortere irritert over de små tingene. Ja, det er de små tingene som ofte stresser oss, også er det likevel ofte de store tingene vi gir vår oppmerksomhet til. Litt merkelig, ikke sant?

Folk er rare!

May-Britt Andersen

Alt dette og mer gjør noe med hvordan vi opplever hverdagen, og hvordan vi har det!

Når vi mister noe så opplever vi en sorg, og også et vemod. Når vi mister noe som oppleves urettferdig så blir vi irriterte og sinte. Kanskje både på egne og andre sine vegne?

Når vi slipper å være sammen med andre så kan vi kjenne på både et savn og en glede, og begge deler er vel helt ok. – Det er jo bare følelser, egentlig.

Når det skjer lite eller vi har mer eller mindre de samme rutinene hver dag så gjør det oss litt sløve? Vi kan begynne å kjede oss? Og kjedsomhet over tid kan bidra til tungsinn, og det er noe vi skal være oppmerksomme på i møte med andre. Fordi ofte ser vi ikke dette selv…

Det som blir viktigst for mange fremover kan være å trene opp evnen til å sortere sine tanker og følelser. Beskytte seg selv litt fra de ytre faktorene, og kan hende enda mer de indre faktorene og ubevisste energityvene?

Energityver som bekymring, stress, tankekaos, passivitet, isolering, distraksjoner, unnvikelse, argumentasjon og vaghet for å nevne noen.

Visste du at våre forsvarsmekanismer kan være ubevisste energityver?

Hvordan hver og en kan påvirke sin hverdag vil variere, fordi vi er litt ulike og har ulike behov som mennesker. Og ja, vi er litt rare fordi det som funker for meg, funker ikke nødvendigvis for alle andre. – Det finnes ikke en fasit for alle! – Og det er jo egentlig veldig spennende!

Livet er stort og komplisert og sammensatt, og det finnes ingen fasit. Fasiter passer i mattestykker, ikke i virkeligheten.

Arnhild Lauveng

Kanskje er det nå en tid for hvordan du kan utforske å finne frem til noe av den oppskriften som passer for deg? – Hvor det er ikke viktigst hva som er riktig eller feil, men hva som gjør deg godt til tross for ytre faktorer inkludert konsekvensene av den pågående pandemien.

Hvordan vi har det oppleves jo egentlig på innsiden. Og på innsiden kan vi selv finne både problemer og løsninger, og det er ganske så magisk! Der inne ligger jo motivasjonen til hva vi ikke gjøre, og hva vi faktisk gjør.

Forståelsen av hvordan dette henger sammen kan imidlertid være en del av nøkkelen til denne indre innsikten, og dette er noe av hva jeg jobber med og lærer bort.

Følg med videre på min blogg hvor jeg også vil se på sammenhengen mellom våre tanker og følelser, og våre fysiske og psykiske symptomer. Helse og hvordan vi kan påvirke hvordan vi ivaretar den kroppen vi bor i gjennom hele livet er ett av flere viktig livsområder.

Hva vi gir kropp og sinn av næring kan være bestemmende for hvordan vi blomstrer…

Foto: May Britt Lian

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *