Strekker du ikke til i hverdagen?


Ofte kan vi kjenne på dårlig samvittighet og at vi ikke syns vi strekker til i hverdagen. Ofte kan vi da også oppleve at det blir vanskeligere å konsentrere seg og at hukommelsen kan svikte. Noen kan oppleve hjernetåke, mindre tiltakslyst og at de nå blir litt likegyldig til ting de pleide å være opptatt av? I tillegg kan det være andre symptomer som gradvis dukker opp som endring i søvnmønster og spisevaner.
Dette kan være noen av faresignalene på at du i hverdagen “brenner lyset ditt i begge ender”, og kan nærme deg en utbrenthet.

Det er enkelt å havne i onde sirkler i arbeidslivet eller i en hektisk studiehverdag? Kanskje har det vært en krevende periode på jobb eller skole, man har havnet bakpå med arbeidsoppgavene, og man føler seg litt skamfull, tør ikke helt å spørre om hjelp?

“Å bli utbrent er et kraftig signal fra kroppen, sier psykiater Ingunn Amble og psykolog Gry Stålsett. Risikoen for å bli utbrent øker når arbeidsoppgavene er større enn tilgjengelige ressurser.”

Jeg har jobbet med flere som gradvis endrer sine vaner hvor de begynner tidligere på jobb, jobber i lunsjen og kanskje jobber også på kvelder og i helgen for å komme à jour med arbeidet.

Jo mer man jobber, jo tyngre blir det. – Når kaster du selv inn håndkleet?

Og jo hardere man jobber, jo tyngre blir det. Det blir mindre tid til hvile, hobbyer, familie og venner, og ikke minst egentid. Plutselig oppdager man at avtaler blir glemt og slitenheten sniker seg inn og jobben eller hverdagen oppleves ikke lenger så meningsfylt som tidligere.

Hva er det som kan definere utbrenthet?

“– Utbrenthet defineres ut ifra tre kriterier; emosjonell utmattelse, depersonalisering, og selvopplevd nedsatt arbeidskapasitet, sier Amble i artikkelen til Psykologisk.no.

Kriteriene ble først fremmet av den amerikanske sosialpsykologen Christina Maslach. Allerede i 1981 publiserte hun, sammen med Susan Jackson, det første verktøyet for å måle utbrenthet, kalt Maslach Burnout Inventory.

  • Emosjonell utmattelse handler om en overveldende følelse av belastning. Selv små arbeidsoppgaver man vanligvis ville tatt på strak arm, kan plutselig virke krevende, forklarer Amble.
  • Depersonalisering er en følelsesmessig distansering fra jobben. Mange rapporterer at de ikke lenger opplever jobben som meningsfull eller givende, og flere føler seg kyniske eller likegyldige til det som foregår på arbeidsplassen.
  • Mange blir fortvilet og selvkritiske fordi deres empati og omsorgsevne blir redusert, eller forsvinner helt. Slike egenskaper er knyttet til ens identitet, så om de svekkes, kan det føre til mye negativ tenkning.

Videre er utbrenthet også forbundet til redusert arbeidskapasitet. Noen symptomer er konsentrasjonsvansker, hjernetåke og svekket hukommelse. Flere overkompenserer ved å jobbe mer og hardere.

– Det ligger også en selvkritikk i det. Mange opplever seg ikke som så flink som man pleide, så det blir en negativ vurdering av egen situasjon, sier Amble.”

Hvordan forebygge eller komme tilbake i balanse?

Jeg tilbyr kurs, veiledning og coaching for mine klienter som kjenner på symptomer som kan være knyttet til utbrenthet. Noen ganger kan dette også kombineres med bruk av TFT tankefeltteknikker.

Min erfaring er at det nytter å ta grep og at selv om veien tilbake vil kunne ta tid og være en investering, så vil mange oppleve dette som veldig spennende og lærerikt.

Min tanke som coach, veileder og mentor er at det å ha et mye større fokus på å forebygge ville vært så mye bedre for både den det gjelder, arbeidsgiver og samfunnet. – Jeg opplever likevel at det ut fra krav og forventninger ofte ender opp med både mentale og fysiske symptomer som ender med gjentatte og lengre sykemeldinger.

Jeg anbefaler derfor å lese artikkelen, se LINK https://psykologisk.no/2020/01/de-forste-tegnene-pa-at-du-er-utbrent/

Kildereferanse: Psykologisk.no, Jonas Sundquist og intervju med psykiater Ingunn Amble og psykolog Gry Stålsett.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *