Utnytter du alle dine ressurser enten det er som som privat person, medarbeider eller leder?


Undrer du deg over hva som skal til for at du får utnyttet eget potensiale såvel som de ressursene dine medarbeidere har? Hva skal egentlig til for at man får full ressursutnyttelse, og rett person på rett plass i din virksomhet?

Investering er viktig, men blir det gjort riktig?

Jeg har igjennom mange år erfart at til tross for enorme investeringer i utvikling av de ansatte, så blir det ikke nødvendigvis tilsvarende resultater! Det syns jeg er spennende!! Det betyr at her er det enda mer potensiale! Dersom det å sende medarbeidere på kurs eller videreutdanning ikke gir de resultatene man forventer, kan man jo bare gjøre noe annerledes!? Slik gjør vi det likevel ikke… Mange velger å gjøre de samme tingene om og om igjen, og likevel forvente nye resultater. – Albert Einsteinrisiko

Hva er det man gjør i dag? Hva ellers kan man gjøre? Hvilket grunnlag vurderer man ut ifra? Ser man hovedsakelig på de som allerede presterer godt og viser potensiale for enda mer? Helt ok det, tenker jeg, men dersom man ikke vet hvordan den enkelte faktisk er “skrudd sammen” så er min påstand at enhver vurdering og prioritering skjer på et noe usikkert grunnlag. Resultatet blir dermed også noe usikkert, tror du ikke?

Hva kan gjøres annerledes?

Dersom du er nyskjerrig på ditt eget potensiale eller potensialet til doutside_box_2ine medarbeidere kan løsningen være å investere i å finne ut av hvordan dere egentlig er “skrudd sammen”, tenker jeg. Hva er det som gjør at dere tenker, sier og gjør det dere gjør på jobben? Hva er dine begrensninger og begrensningene til dine kollegaer? Kan man fjerne noen av de slik at med en ny forståelse og innsikt så kan du utnytte eget potensiale såvel som dine medarbeidere sitt potensiale fullt ut? Ja, det kan man! Alt du trenger er å være villig til å ta risikoen på å gjøre noe annerledes.

Jeg jobber systematisk og målrettet med den enkelte leder, medarbeider eller med grupper for å få frem deres fortrinn, egenmotivasjon og tankemønstre, slik at de kan handle enda mer fokusert og resultatorientert.

Kommunikasjon nøkkelen til mestring?

Den enkelte vilkommunikasjon kunne utvikle seg, mestre nye ferdigheter og oppnå mye mer enn de noen gang våget å forestille seg! De viktigste drømmene kan bli etablerte strategier, mål og delmål hvor både ledere og medarbeidere opplever et personlig løft som igjen løfter hele virksomheten. Dette er magisk!

 

Jeg ønsker derfor å bidra for de bedriftene som ønsker å gjøre noe annerledes, de som ønsker å…

  • Skape varige og sterke inntrykk

  • Skape en reduksjon i sykefraværet

  • Skape bedre økonomiske resultater

  • Skape god kommunikasjon internt og/eller eksternt

  • Skape lojale og økonomisk lønnsomme kundekontakter

  • Skape økt trivsel blant de ansatte51943-013

 

Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat så kan vi sammen se på hvordan du og dine medarbeidere kan oppleve et personlig løft, et løft som igjen hever hele virksomheten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *