Ensom, utenfor og engstelig i en opp-ned verden?


Som liten så husker jeg at jeg ganske ofte kunne kjenne på utenforskap som noe vondt, en følelse av å ikke passe inn, være alene uten tilhørighet, – også sammen med andre. Kanskje til og med i settinger hvor flere av mine aller nærmeste venner var tilstede.

Denne følelsen av at jeg ikke passet helt inn eller var en del av gjengen har fulgt meg i mange år. Ikke som noe konstant, men som øyeblikk og enkelt opplevelser. Og i mange år forsto jeg ikke min egen opplevelse og det forsterket nok de vonde følelsene.

Det å være alene, utenfor og ensom betyr absolutt ikke det samme, selv om vi nok ofte blander de sammen. Det å være alene kan være godt, rett og slett deilig! – Og noe vi både trenger og trives med. Det å føle seg utenfor derimot, ekskludert og ikke en del av fellesskapet er ikke en god opplevelse. Dette vet jeg noe om og nettopp derfor så er viktige verdier for meg knyttet til raushet, inkludering og omsorg.

Etter hvert så har jeg også gjort meg mange refleksjoner rundt ensomhet og hva det kan handle om. Min opplevelse av ensomhet kan jo skje enten jeg er alene eller sammen med andre? Slik jeg tenker så handler det derfor mer om en manglende nærhet til meg selv, altså selvet mitt.

Foto: Christina Østenengen Krog

Når jeg fjerner meg fra meg selv, så tenker jeg at det vil kunne gi meg den opplevelsen av smerte uttrykt ved ensomhet. Når jeg så øver meg på å komme nærmere meg selv ved å akseptere den jeg er, trenge gjennom mine forsvarsmekanismer (i møte med meg selv) og gi slipp (tilgi), så vil jeg kunne ha tillit til at det fine og helt magiske skjer… Akkurat hvordan dette skjer, vet jeg ikke. Det jeg vet er at når jeg legger opp til at det skal skje, så fikser kroppen resten.

Også er det jo litt pussig at når jeg legger opp til å knytte meg til meg selv (Selvet) ved å trenge igjennom mitt ego og mine forsvarsmekanismer, så fordamper ensomhetsfølelsen som kanskje egentlig var der for å fortelle meg at jeg var i ferd med å fjerne meg fra meg selv? Altså den jeg egentlig er ment til eller ønske å være… Ergo, den ensomhetsfølelsen jeg tidligere lagde meg de merkeligste strategier ting for å unngå, kan jeg nå egentlig ønske velkommen som en kjær og god venn. DET er fullstendig ulogisk, men det er jo nettopp slik det er med våre følelser, – de er ikke logiske.

Også er det godt å kunne kjenne at jeg er et åndelig vesen og egentlig aldri vil være helt alene, men at dette kan være en følelse som jeg da kan velge å tro på, gjøre noe med eller ikke.

Jeg så ikke sammenhengene og forsto ikke meg selv fullt ut før jeg ble kjent med min medfødte høysensitivitet. Det jeg har lært og fortsatt lærer hjelper meg til å våge og øve på å gjøre meg nye erfaringer i praksis.

Dette har vært og er fortsatt en del av min reise som startet ved å akseptere at min medfødte egenskap som høysensitiv er en del av meg. Jeg har imidlertid lært mye og omfavner den så mye mer i dag, enn hva jeg gjorde tidligere. Jeg kjenner nå en takknemlighet, glede, ydmykhet og empati i møte med meg selv, og tilsvarende i møte med andre mennesker enten de er høysensitive, sensitive eller mer logiske.

Denne egenskapen som ja, noen ganger absolutt kan gjøre hverdagen en “smule” krevende eller kjempevanskelig! Og som andre ganger kan gi meg både mestring, mening og noe helt magisk! Jeg har også lært å akseptere at jeg får ikke endret så mye selve egenskapen, og jeg ønsker heller ikke lenger det.

Det jeg derimot kan gjøre er å lære enda mer om meg selv, utvikle mitt potensiale i forhold til denne egenskapen fordi det potensialet er der, og fortsette å øve på hvordan jeg ivaretar meg selv. Når jeg gjør dette så har jeg tillit til at da vil jeg også kunne gjøre en forskjell for andre nettopp ved at jeg har en god evne til å se mine medmennesker, forstå, vise empati, ydmykhet og gjøre en forskjell enten jeg er bevisst på det der og da, eller ikke. – Også kan det innimellom også skje at jeg tar feil fordi det gjør vi mennesker, og da får jeg mulighet til å utfordre meg enda mer, lære enda mer og beklage når noe er både mitt ansvar og skyld.

Er du høysensitiv?

Det var under et besøk hos min osteopat at jeg fikk spørsmålet som gjorde meg nysgjerrig på min egen (over)følsomhet. Spørsmålet dukket nok opp naturlig da jeg skvatt skikkelig ved en svak berøring, og sett i sammenheng med mine andre symptomer og adferd, så ga nok det osteopaten en trolig forklaring. Selv hadde jeg imidlertid aldri hørt ordet før, og stusset.

Jeg fikk imidlertid god hjelp til noen av mine fysiske symptomer og en god samtale. Det er noe med den verdien det gir oss når andre lytter, ser og viser forståelse. I tillegg fikk jeg et verdifullt tips om å sjekke ut dette med høysensitivitet (HSP), og det gjorde jeg! I senere tid har jeg også lært og gjort meg mange erfaringer rundt sammenhengene mellom angst og fysiske symptomer.

Kan årsakene til fysiske symptomer være så knyttet til vår følsomhet, altså våre følelser?

Jeg opplever at våre tanker og følelser, det psykosomatiske utgjør en vesentlig del av hvorfor mange av oss oppsøker hjelp til å redusere ulike “vondter” i kroppen, hos ulike behandlere. Og hvor årsaken kan handle om noe helt annet enn hva vi tror, eller våger å tro?

Det forundrer meg fortsatt hvor utrolig FYSISK angst kan oppleves, som for eksempel:

 • tretthet
 • uro
 • hodepine
 • kvalme​​
 • nummenhet i hender og føtter
 • muskelspenninger og/eller muskelsmerter
 • problemer med å svelge
 • pustevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • skjelvinger og rykninger
 • irritabilitet
 • svetting
 • rastløshet
 • søvnløshet/søvnproblemer
 • svimmelhet
 • hjertebank
 • redd for å dø
 • tristhet

Også vet jeg likevel at det faktisk kan være slik både ut fra klienter jeg har jobbet med og ut fra egen erfaring.

Om du kjenner deg igjen i noe av dette så ønsker jeg at du skal vite at det finnes muligheter for hjelp, og at noen ganger trenger vi denne hjelpen fordi det vi kjenner på går ikke nødvendigvis over av seg selv. Også liker jeg veldig godt en tilnærming ut fra “Ja takk, til begge deler!”. Hjelp til symptomer underveis og hjelp til å finne årsaken slik at symptomene ikke dukker opp igjen like raskt.

KLIKK og les gjerne mer om høysensitivitet på min webside

Kilder: https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/angst-og-angstlidelser/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *