Tror du stress er skadelig for din helse?


Psykolog Kelly McGonigal oppfordrer oss til å se på stress som positivt.

I denne videoen deler psykolog Kelly McGonigal sine tanker rundt stress og hvordan vår tro rundt stress som et fenomen kan påvirke hvordan kroppen takler vår opplevelse av stress.

Egentlig veldig spennende fordi jeg tenker at forståelsen av hvordan kroppen naturlig reagerer ut fra dine tanker og følelser, vil påvirke hva du gjør og hva som skjer både fysisk og mentalt i din kropp.

Denne forståelsen kan være vital ikke bare i møte med stress, positivt eller negativt, men også relevant ift. hvordan vi forstår oss selv i møte med hverdagen. Denne hverdagen som jo utgjør selve livet!

Hva tror du om stress, egentlig?

Kjemper du mot deg selv uten å vite det og forsterker ditt negative stress helt ubevisst? Hvor din kropp og ditt sinn ender opp med i praksis å forsterke de symptomene du ønsker å unngå.

Eller tror du at ved å observere, lytte og kjenne til kropp og sinn, så kan du selv velge hva du tror, og at din tro dermed kan påvirke resultatet på en positiv måte.

Jeg er brennende opptatt av livskvalitet og helse, og hvordan vi kan ta ansvar for å påvirke dette i eget liv. Jeg vet samtidig og har erfaringer fra at det kan være krevende å skape endringer som varer, og at denne prosessen kan ta tid.

Jeg tenker likevel at den tiden dette tar kan være en investering som faktisk lønner seg fordi den bidrar til økt livskvalitet, her og nå. Og i tillegg kan være med på å forlenge livet!

Kunnskap i seg selv kan være transformerende!

Hva vi tror om oss selv og hva vi tror vi vet inkludert hvordan hjernen fungerer kan være en viktig faktor på veien til mer varige endringer. Kunnskap i seg selv kan være transformerende og når denne transformasjonen jevnlig får øvelse i praksis ved at du endrer din tro og gjøre noe annerledes, så vil den kunne endre din hverdag. Du vil kunne påvirke hvordan du har det, og hvordan kropp og sinn fungerer i praksis.

De 3 T“` ene; Ting – Tar – Tid

Ting tar tid og vi har tid, men den er ikke uendelig og vi velger ofte å bruke mye av vår tid på andre ting. Og utsetter det som kan være med på å skape en mer varig endring, slik jeg opplever det.

Derfor så er det så viktig at vi i møte med oss selv får hjelp til å gjenkjenne vår egen indre sabotør, våre mønstre, forsvarsmekanismer, våre triggere vs årsak, og i et nært og trygt samarbeid kan få støtte underveis.

Skjerp deg! – Fungerer det?

Foto: May Britt Lian

Fordi vi må få muligheter til å øve i praksis for at vi over tid kan bygge opp nok mot, styrke og tillit til egen kropp og sjel. Først DA kan vi endelig tro på at det vil ordne seg, vi vil takle det vanskelige og kunne leve et så godt liv som mulig. – Ikke et problemfritt liv, men et levende og godt liv!

Denne støtten er det min oppgave å gi som coach og terapeut underveis i din prosess. En støtte som kan være helt essensiell og bygger på troen om at vi faktisk er ment til å samarbeide med andre, få hjelp av andre, og hver for oss eller i felleskap gi videre…

Dette magiske som naturlig skjer når vi som mennesker knytter oss til andre mennesker, og blir en del av et fellesskap.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *