Tid for å ta en pause eller sette på brekket?


Hvor ofte planlegger du egentid? Legger det inn i din kalender og faktisk gjennomfører?

Viktigheten av egentid, rekreasjon og hvile kan være en av de tingene vi ofte ikke er helt klar over. Eller velger å prioritere som viktig nok til at vi faktisk setter inn tid i vår kalender for nettopp dette. Kanskje har vi en overbevisning om at hvile er for de som er slitne, svake eller late? Kanskje tror vi oppriktig at vi ikke har tid fordi hverdagen er stressende og kalenderen er full allerede? PS! Det kan være både positivt og negativt stress som bidrar, så stress i seg selv trenger ikke være negativt, egentlig.

“Some changes look negative on the surface but you will soon realize that space is being created in your life for something new to emerge.”

Eckhart Tolle

Erkjennelsen av tidsklemmen har på mange måter et tveegget sverd: Den kan føre til at vi bestreber oss på å skape større balanse i livet. Men den kan også forsterke følelsen av stress og bekymring som det ikke er så lett å frigjøre seg fra uten å legge om livsstilen. Og ikke alle ønsker å legge om livsstilen. For det vil gjerne innebære at vi må gi avkall på verdier og kvaliteter vi setter pris på. Så lenge man lever sammen med noen, innebærer det også at partene er enige om grunnleggende verdier og livsvalg. Hvilket slett ikke alltid er tilfellet. Kanskje er det slik at hun vil satse på familie og fellesskap, mens han vil satse på jobb. – Utdrag fra artikkel i Psykologisk.no.

«Vi krever for mye av livet vårt, og når virkeligheten ikke stemmer med glansbildet, tror vi at vi er syke.»

Per Fugelli

Så hvordan kan du lære deg å prioritere din tid til det du egentlig ønsker? Og hvem der det som blir påvirket av dine valg i tillegg til deg selv? Grensesetting kan være en del av hvordan du faktisk kan lykkes med dette. Likeledes avklaring av forventninger både i møte med deg selv, og andre. Noen ganger føler vi oss stresset på en negativ måte og dette handler kanskje mer om våre følelser enn at vi faktisk har liten tid? Faktum er jo at vi alle har 24 timer i døgnet tilgjengelig. Det kan også være en måte vi utrykker mestring og at vi er vellykkede ved å snakke om hvor travelt vi har det. Det kan bety at vi er ettertraktet i jobb sammenheng eller at vi har mange venner og gir på en måte en status og bevis på popularitet. Det er jo liksom ikke like spennende å snakke om hvor god tid du har og at du har masse tid til deg selv fordi andre kan faktisk tenke at du er ensom, kjedelig eller lat?

Igjen, vi mennesker tenker mye og mye av det vi tenker er kun tanker … Det er ikke hverken sannheter, fakta eller basert på vitenskap. Det kan snarere være basert på hjernen sin evne til å bruke sin fantasi, legge til de bitene som “mangler” eller at vi har en gammel overbevisning?

Har du lyst til å lære om hvordan du kan påvirke dine tanker, din tid og ditt liv? Da anbefaler jeg deg å lære om hjernen og hvordan den tolker, prioriterer og rett og slett tar noen ubevisste valg på dine vegne ut fra en kanskje gammel “mal”. Når du blir kjent med deg selv og din hjerne, så blir det også lettere å gjennomføre endringer så vel som å knytte kontakten mellom hjernen og hjertet.

Kilder: https://psykologisk.no/2016/08/to-liv-pa-en-gang/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *