The Power of Perception


Vår persepsjon er kjempeviktig! Den kan være helt bestemmende for hvordan vi automatisk reagerer i ulike situasjoner.

Persepsjon defineres som sanseinntrykk eller sanseoppfatninger, og den påfølgende tolkningen av disse. Persepsjon innebærer to trinn: at ett eller flere sanseorgan stimuleres, og at denne stimuleringen tolkes og resulterer i en opplevelse. Dette siste trinnet avhenger av våre egne forutsetninger og forventninger.

Våre allerede etablerte tanke- og følelsesmønstre fra så tidlig som 0-2 år og opp mot 7-8 år er en del av våre forutsetninger, og påvirker hvordan vi typisk reagerer (atferd) ut fra det vi opplever som “vår” virkelighet til enhver tid.

I tillegg er våre tidligere erfaringer er med på å farge våre forventninger og da kan du kanskje se for deg at vår kommunikasjon, og atferd ofte kan bli misforstått fordi det er rom for tolkning basert på både gamle mønstre og tidligere erfaringer.

Hvordan forstå deg selv og påvirke din persepsjon?

Her får du et lite innblikk i hvordan jeg tenker om det å forstå seg selv slik at det kan være lettere å gjøre endringer innen områder som relasjoner, kommunikasjon, helse og egentlig innenfor vår hverdag som utgjør selve Livet!

Det gjerne dine tanker og hjelp meg gjerne med å skape en forståelse ved å dele slik at vi kan få en større gjensidig forståelse, respekt og aksept for hvordan vi mennesker er “skrudd sammen”. Og hvorfor vi kan tenke, si og gjøre mye rart fordi folk er rare, ikke sant?

Vi har jo alle veldig mye felles og er en del av dette samme fellesskapet. Likevel så strever vi ofte med å forstå både oss selv og andre!? Dette tror jeg kan bidra til avstand og separasjon vs nærhet og tilknytning.

Gode tanker, May Britt

Kilde: https://snl.no/persepsjon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *