sårbarhet


Hvor selvbevisste vi er ift. vår tilknytning til egen kropp varierer! Tenker du typisk “Jeg er fornøyd og glad i kroppen min. Jeg ønsker å ta godt vare på den fordi den skal være med meg hele livet og fortjener det beste!” Eller tenker du at kroppen din ikke er […]

Hva tenker og føler du om kroppen din?The ROOT CAUSE Of Trauma & Why You FEEL LOST In Life | Dr. Gabor Maté & Jay Shetty Dr. Maté generously shares his deep understanding of childhood trauma, vulnerability, grief, and emotional distress. He explains what real trauma is and how time doesn’t necessarily lead to healing, how vulnerability […]

Time doesn’t necessarily lead to healing