Stressmestring vs Balanse


TFT tankefeltteknikker kan være en metode for hjelp til stressmestring og påvirkning av din energi eller velvære i en stressende hverdag.?

Stress påvirker oss både bevisst og ubevisst (psykosomatisk) og bidrar til hvordan vi håndterer situasjoner, helse og relasjoner.

Positivt stress kan hjelpe deg mobilisere og gi en god drivkraft? Mens negativt stress kan trigge ulike symptomer både fysisk og mentalt, og trigge ulike vaner ift hva du tenker, føler og gjør.

Noen vaner gjør oss godt og gode. Andre vaner påvirker oss mer negativt og det å bryte en vane kan kreve ny kunnskap, innsikt og hjelp utenfra.

Noen ganger blir vi også nærmest overstimulert av informasjon og inntrykk, og dette kan også bidra til ulike symptomer og smerter. ?

Sjekk ut min video som en demonstrasjon og ikke behandling på hvordan TFT kan utføres.

Har du spørsmål om TFT eller lyst til lære deg denne teknikken som selvhjelpsmetode, så ta gjerne kontakt med meg.

Varme tanker, May Britt ???

Mob. 915 47 845

E-post: maybritt@believeucan.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *