Selvtillit, selvfølelse eller ensomhet?


Når du føler deg ensom kommer lett tanker om at du ikke kan bli likt av noen. Du tror kan hende at du heller ikke er ønsket av noen? Du kan bruke mye tid på å plage deg selv med at du ikke er god nok eller til bry. Dette er den lave selvfølelsens vonde sirkel. Lav selvfølelse gjenkjennes ofte med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

Selvtillit? Selvfølelse?

Ofte brukes selvtillit og selvfølelse om hverandre. Det er mye forvirring rundt hva som er hva, men selvtillit er din tiltro til din evne til å prestere og oppleves ved mestring av noe man gjør.

Selvtillit kan variere fra dag til dag og kan endres gjennom bekreftelse utenfra. Den kan også endres under for eksempel alkoholpåvirkning. Selvtilliten kan relativt enkelt trenes opp ved at man øver. 

Selvfølelse (selvaktelse/selvbevissthet) er din tiltro til egen verdi, hvor du aksepterer deg selv som den du er. Det kan være litt mer utfordrende å endre sin selvfølelse, men det er absolutt mulig! Man jobber på en litt annen måte og øver på andre ting.

Når man ikke skiller på selvfølelse og selvtillit, så klarer man f. eks. ikke å vedgå sine feil. Man blir sine feil, istedenfor at man fortsatt er verdifull, men bare gjorde en feil.

God selvfølelse er kjennetegnet ved at du kjenner og tror på deg selv, og at du er verdt å like også når du mislykkes og/eller har det vondt.

Hvordan forbedre din selvtillit og selvfølelse – 3 effektive tips!

  • Start med å identifisere dine følelser og erkjenn at slik er det!

Først da kan du gjøre noe med det. Erkjenn at når noe ikke virker, så må du gjøre noe annet! Av en eller annen grunn tror vi at resultatet kan endre seg til tross for at vi gjentar de samme tankemønstrene, strategiene og vanene. Slik er det ikke.

  • Gi makt til tanker som styrker selvfølelsen, selvtilliten og selvbilde! – Dine handlinger er et resultat av dine følelser og tanker! Skriv gjerne ned de tingene du har håndtert bra eller mestret i løpet av dagen (journal). Gjerne spesifikke detaljer. Vår indre kritiker/sabotør stemme blir mindre eller fjernes når vi bl.a. feirer våre prestasjoner.

Det å gi deg selv ros for de tingene du gjør bra er lov, og helt nødvendig. Man kan godt gjør dette uten at man rakker ned på andre av den grunn. Din indre stemme er det jo ingen som hører. Når vi trener vår hjerne, “Amygdala” gjør vi dette bl.a. ved å øve på det som går bra. Dermed hjelper vi oss selv ved at vi assosierer masse positivt.

  • Vurder om det er noe du ønsker hjelp til. Gjerne detaljer eller spesifikke ting

Noen ganger kan andre gi deg praktisk hjelp eller et nytt perspektiv. Dette kan være hjelp fra både familie, venner, kollegaer og andre som er profesjonelle (psykolog, coach etc.). Søk denne hjelpen! Det er ikke meningen at vi mennesker skal bære på “alt” alene, tenker jeg. Noen ganger trenger vi hjelp fra andre, og det er en god ting.

Hva skal du forresten bruke din indre kritiker stemme til? Trenger du å kritisere deg selv, egentlig? Er det ikke et bedre alternativ å gjøre vurderinger og handlinger ut fra hva som er viktig for deg og realistisk?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *