Musikk er et “verktøy” for deg som ønsker å løfte deg selv!


Where words fail, music speaks. – Hans Christian Andersen

Musikk har en egen evne til å nå dypt inn i sjelen og vi kan dermed bruke den opplevelsen vakker musikk gir oss til å komme i kontakt med vårt innerste. Det kan være tonene i seg selv eller det kan være kombinasjonen av toner og ord som hjelper oss til å komme i kontakt med ulike følelser og minner knyttet til disse.

Det å bruke dine sanser kan være et enkelt og effektivt verktøy hvor du bevisst retter oppmerksomheten din innover. Ved å bruke dine sanser som det å lytte kan du hjelpe deg selv til å forsterke gode minner og følelser knyttet til disse slik som glede og takknemlighet.

Øvelse:

Hold gjerne hånden din mot hjertet mens du lytter. Bare et par minutter av dette kan gi deg et påfyll av god energi og bidra til økt balanse i hverdagen.

Vi kan også bruke musikk som et verktøy til å bearbeide sorg og det utrolig vonde savnet etter tapet av å ha mistet en av våre nære. Jeg har selv kjent på dette da jeg mistet pappa både i forhold til ventesorgen mens han var syk og den sorgen som meldte seg da han døde.
Kanskje trenger du hjelp til å erkjenne skuffelsen, fortvilelsen og sorgen over det som aldri ble noe av eller som aldri ble slik du håpet fordi også dette er et tap som trenger å bearbeides. Uansett årsak og omstendigheter så er det å miste noen et personlig tap og når vi ikke anerkjenner dette bevisst så vil vi ubevisst likevel bære på dette. Over tid så kan sterke enkelt hendelser eller summen av ulike minde hendelser bidra til at vi ubevisst går med spenninger som over tid «stjeler» vår energi.  – Og dette vil over tid kunne påvirke vår livskvalitet svært negativt og vi kan bli syke, rett og slett!

Ønsker du å hjelpe deg selv til å komme i kontakt med dine følelser, men syns det er vanskelig? 

Øvelse:

Sett av 10-15 minutter eller mer daglig hvor du bevisst velger musikk ut fra hva du konkret ønsker å oppnå. Jeg har laget meg ulike lister på Spotify som betyr noe personlig for meg fordi jeg har minner knyttet til de. Det er jo også helt ok at du velger allerede ferdige sjangere, naturligvis. Så hvorfor ikke bruke din lyttesans og muligheten til å la all den vakre musikken som finnes der ute bidra til økt livskvalitet eller økt balanse i ditt indre? Den er til for oss alle og vi kan bruke den til å løfte oss selv!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *