Taushetsplikt & Personvern


TAUSHETSPLIKT

Bestemmelsene om taushetsplikt i helsepersonelloven §§ 21 til 25 gjelder tilsvarende for andre enn helsepersonell som utøver alternativ behandling, så langt de passer.

PERSONVERNERKLÆRING FOR VÅRE KLIENTER

Denne personvern erklæringen gir deg opplysninger om hvordan vi samler inn og behandler dine personlige data gjennom din bruk av nettstedet vårt believeucan.no.

Sist oppdatert 27. juni, 2023.

Believe U Can – Coaching, May Britt Lian er data kontrolleren og vi er ansvarlige for dine personlige data (referert til som “vi” i denne personvernærklæringen).

Når du er i kontakt med meg som klient/pasient vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Ved å gi oss dine data, garanterer du oss at du er over 18 år.

Kontaktinformasjonen til Believe U Can – Coaching, May Britt Lian er:

Adresse: Fosslia 16, 3647 Hvittingfoss

E-post: maybritt@believeucan.no

Telefon: 915 47 845

Organisasjonsnr.: 915484360

For spørsmål om min behandling av dine personopplysninger kan du gjerne kontakte oss via ovennevnte kontakt informasjon. Det er veldig viktig for oss både profesjonelt og personlig at du føler du blir ivaretatt også ift. dette.

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger:

Kontaktinformasjon:

 • Navn, adresse og fødselsnummer, samt telefonnummer og e-postadresse

Opplysninger til bruk i behandlingen av pasienten «helseopplysninger»:

 • Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget.
 • Øvrige personlige forhold om klient/pasient, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget.

Andre personopplysninger:   

 • FaceBook, venneforespørsel ift. Believe U Can – Coaching sin FaceBook side.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

      Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:

 • Kontaktinformasjonen; for å administrere klient/pasient forholdet, samt oppfølging underveis og i etterkant av vårt samarbeid.
 • Helseopplysninger; for å kunne behandle/følge opp deg som klient/pasient på best mulig måte.

Behandling vil omfatte følgende:

 • Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontakt-informasjon i mitt arkiv (et elektronisk arkiv og/eller fysisk arkiv), samt oppdatere dette ved endringer.

 • Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som klient/pasient gir muntlig når vedkommende er til behandling/oppfølging, og lagre denne informasjonen i mitt arkiv (et elektronisk arkiv/journal og/eller fysisk arkiv/journal).

 • Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i den behandlingen/oppfølgingen du får hos meg eller når behandlingen og/eller klient/pasient forholdet endelig avsluttes.

 • Kommunikasjons data som inkluderer hvilken kommunikasjon du sender til oss, enten det er gjennom kontaktskjemaet på vår nettside, via e-post, tekst, sosiale medier, meldinger til sosiale medier eller annen kommunikasjon du sender oss. Vi behandler disse dataene for å kommunisere med deg, for registrering og for etablering, oppfølging eller forsvar av juridiske krav. Vår lovlige grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, som i dette tilfellet er å svare på kommunikasjon sendt til oss, for å oppbevare og etablere, følge opp eller forsvare juridiske krav.

 • Kunde data som inneholder data knyttet til kjøp av kurs, varer og/eller tjenester som ditt navn, tittel, fakturerings adresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, kontakt detaljer og kjøps detaljer. Vi behandler disse dataene for å levere kursene, varene og/eller tjenestene du har kjøpt, og for å holde oversikt over slike transaksjoner. Våre lovlige grunnlag for denne prosessen er utførelsen av kontrakten mellom deg og oss og/eller iverksette tiltak på en forespørsel fra deg om å inngå en slik kontrakt.

 • Brukerdata som inneholder data om hvordan du bruker nettstedet vårt og eventuelle on-line tjenester sammen med data som du legger inn for publisering på vår nettside eller via andre elektroniske tjenester. Vi behandler disse dataene for å betjene vår nettside og sørge for at relevant innhold er gitt til deg, for å sikre sikkerheten til nettstedet vårt, for å opprettholde sikkerhetskopiering av vår nettside og/eller databaser, og for å muliggjøre publisering og administrasjon av nettstedet vårt, andre elektroniske tjenester og forretninger. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, som i dette tilfellet skal gjøre oss i stand til å administrere vårt nettsted og vår virksomhet på riktig måte.

 • Tekniske data som inneholder data om din bruk av vår nettside og online-tjenester som din IP-adresse, innloggings data, detaljer om nettleseren din, lengden på besøk på sider på vår nettside, sidevisninger og navigasjons veier, detaljer om antall ganger du bruker vår nettside, tidssone innstillinger og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt. Kilden til disse dataene er fra vårt analytiske sporings system. Vi behandler disse dataene for å analysere bruken av nettstedet vårt og andre onlinetjenester, for å administrere og beskytte vår virksomhet og nettstedet, for å levere relevant innhold og annonser til deg og for å forstå effektiviteten av annonseringen vår. Vårt lovlige grunnlag for denne prosesseringen er for å gjøre det mulig for oss å administrere vårt nettsted og vår virksomhet på riktig måte og å utvide virksomheten vår og å bestemme markedsførings strategien vår.

 • Markeds data som inneholder data om dine preferanser når du mottar markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjons preferanser. Vi behandler disse dataene slik at du kan delta i våre kampanjer som konkurranser, gevinster og gratis give-aways, gratis utfordringer og for å levere relevant nettside innhold og annonser til deg og måle eller forstå effektiviteten av denne annonseringen. Vårt lovlige grunnlag for denne prosessen er våre legitime interesser, som i dette tilfellet skal studere hvordan kundene bruker våre produkter/tjenester, utvikle dem, å utvide virksomheten og bestemme markedsførings strategien.

 • Det kan hende vi bruker kunde data, brukerdata, tekniske data og markedsførings data for å levere relevant nettside innhold og annonser til deg (inkludert Facebook-annonser eller andre visnings annonser) og å måle eller forstå effektiviteten av annonseringen vi serverer deg. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er legitime interesser som er å øke vår virksomhet. Det kan hende vi også bruker slike data til å sende annen markedsførings kommunikasjon til deg. Vårt lovlige grunnlag for denne behandlingen er enten samtykke eller legitime interesser (nemlig å vokse vår virksomhet).

 • Sensitive data; vi samler ikke inn sensitive data om deg. Sensitive data refererer til data som inneholder detaljer om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforening, informasjon om helse og genetiske og biometriske data. Vi samler ikke inn opplysninger om kriminelle overbevisninger og lovbrudd.

 • Der vi er pålagt å samle inn personopplysninger ved lov eller i henhold til kontrakten mellom oss og du ikke gi oss de dataene når du blir bedt om det, kan det hende vi ikke vil være i stand til å utføre kontrakten (for eksempel å levere kursene, varer eller tjenester til deg). Hvis du ikke gir oss de forespurte dataene, må vi kanskje avbryte et kurs, produkt eller en tjeneste du har bestilt, men hvis vi gjør det, vil vi varsle deg på det tidspunktet.

 • Vi vil bare bruke dine personlige data til det formålet de ble samlet inn for eller for en rimelig kompatibel hensikt om nødvendig. For mer informasjon om dette vennligst send oss en e-post til maybritt@believeucan.no. Hvis vi trenger å bruke detaljene dine for en ikke-relatert ny hensikt, vil vi gi deg beskjed og forklare de juridiske grunnene for denne prosessen.
 • Vi kan behandle dine personlige opplysninger uten din viten eller samtykke der dette er påkrevd eller lovlig.

 • Verken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noe tidspunkt, med unntak av det som frem går under:

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysninger jeg behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med klient/pasient, klient/pasient skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom jeg bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, vil jeg inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen. 

Jeg benytter oss av følgende IT-leverandør (såkalt: databehandler) per i dag: Ikke aktuelt da jeg ikke benytter IT leverandør per i dag.

All behandling av personopplysninger som vi foretar vil uansett skje innenfor EU/EØS-området.

Markedsføring kommunikasjon

Vårt lovlige grunnlag for å prosessere dine personlige data ved å sende deg markedsføringskommunikasjon er enten ditt samtykke eller våre legitime interesser (nemlig å utvide og vokse vår virksomhet).

I henhold til regler for personvern og elektroniske kommunikasjon reguleringer, kan vi sende deg markedsførings kommunikasjon fra oss hvis (i) du har kjøpt eller bedt om informasjon fra oss om våre kurs, varer eller tjenester, eller (ii) du aksepterte å motta markedsførings kommunikasjon og i hvert av tilfellene, du ikke har valgt å melde deg av fra å motta slik kommunikasjon siden. I henhold til disse forskriftene, kan vi sende deg markedsførings e-post uten ditt samtykke. Men du kan uansett velge å av melde deg fra å få markedsførings e-post fra oss når som helst.

Data retensjon

Vi beholder bare dine personlige opplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet de for, inkludert for å tilfredsstille juridiske krav, regnskap eller rapporteringskrav.

Når vi bestemmer hva som er riktig tidspunkt å beholde dataene for, så ser vi på mengden, formål og følsomheten, potensiell risiko for skade ved uautorisert bruk eller avsløring, prosessens formål, hvis disse kan oppnås på andre måter og juridiske krav.

For skattemessige hensyn krever loven oss å beholde grunnleggende opplysninger om våre kunder (inkludert kontakt-, identitets-, finans- og transaksjons data) i ti år etter at de slutter å være kunder.

Under noen omstendigheter kan vi anonymisere dine personopplysninger for forskning eller statistiske formål. I så fall kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten videre varsel til deg.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når klientforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter når jeg behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du levere en skriftlig signert anmodning til oss, på ett av våre kontor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikker på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er at du leverer en skriftlig signert anmodning til meg, på ett av mine kontor.  

Klager

Dersom du mener at min behandling av personopplysninger ikke stemmer med det jeg har beskrevet her eller at jeg på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på:  www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av mine tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis jeg har dine kontakt opplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Tredjeparts linker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, programtillegg (plug-ins) og applikasjoner. Hvis du klikker på disse koblingene eller aktiverer disse tilkoblingene, kan det være mulig for tredjeparter å samle inn eller dele data om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjeparts nettsidene og er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringer på hvert nettsted du besøker.

COOKIES

Du kan angi nettleseren din til å nekte alle eller noen nettleser kapsler, eller for å varsle deg når nettsteder angir eller får tilgang til informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller nekter informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at enkelte deler av dette nettstedet kan bli utilgjengelige eller ikke fungerer som det skal. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, vennligst se vår «Cookie policy».

Vi håper at du er trygg på at vi tar våre forpliktelser om personvern, behandling, lagring og beskyttelse av informasjon på alvor. Eventuelle spørsmål eller tilbakemelding kan sendes til maybritt@believeucan.no. Vi gjennomgår regelmessig denne policyen og måten vi samler inn informasjon på. – Og vil gjerne høre fra deg!

Gå ut i verden og våg å leve med et varmt hjerte og klokt hode, og vit at jeg er her for deg. Gode tanker, May Britt.