ORDENE vi bruker…


“Skammen sitt vesen” eller “skammen sitt ansikt” er ord og uttrykk vi kan bruke, og som betyr noe spesielt. Det kan være knyttet til en situasjon eller person, og som blir veldig begrensende for den enkelte. Det fungerer ikke på en god måte for oss, egentlig.

Også handler det kanskje ikke om verken situasjonen eller personen, MEN om hvordan følelsen av skam kan påvirke oss i flere år etter en hendelse. Vi bærer på dette vonde eller ubehagelig som vi egentlig har taklet/overlevd for lenge siden, men som har satt sine spor. Kanskje fordi vi aldri har blitt oppmerksomme på selve følelsen? Og lært om hvordan den kan påvirke vår atferd den dag i dag?

Å utsette er ikke det samme som å utslette.

KLIKK for definisjon.

Er du en mester i å utsette?

Det vi utsetter i hverdagen kan i verste fall føre til angst og depresjon. Heldigvis går det an å gjøre noe med det.

Det å utsette kan være en strategi som også handler om våre følelser av stress, og når vi anerkjenner de eller får hjelp til dette, så har vi ikke lenger det samme behovet for å utsette.

Regulering av følelser (stress) kan hjelpe hjernen finne løsninger, og dette er en prosess som skjer helt ubevist når vil blir oppmerksomme på hva vi faktisk føler.

Ord setter spor og ja, ord har kraft. Kraft til å løfte og motivere og kraft til å trykke oss ned eller totalt endre vår hverdag, der og da! Men også i lang tid fremover…

Er DU en mester til å utsette eller en mester til å takle stress i hverdagen? Foto: Marije Schalkwijk-Kraima

Ord kan vekke sterke følelser og konsekvensene av det som blir sagt kan endre livet for alltid! Ord er jo også språket vårt og vi kommuniserer med de i møte med oss selv, og andre. Ord er gull!

Har du lyst til å lære mer om din kommunikasjon, regulering av dine tanker og følelser? Ta kontakt for en god prat. Dette er kjempeviktige temaer som påvirker vår livskvalitet og helse.
Gode tanker, May Britt

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *