Skaper personlig vekst og magiske resultater

Om May Britt


Jeg er lidenskapelig opptatt av personlig vekst og ditt potensiale som menneske og leder. Elsker når begrensninger erstattes med nytt potensiale, nye muligheter og magiske resultater! Jeg har siden 2015 fått se dette skje i møte med hundrevis av klienter og tusenvis av timer.

Personlig vekst gjør oss sårbare, – I know! Hos meg finner du et trygt og varmt rom hvor jeg ser, lytter og er til stede. Med min støtte, interesse, klokskap og intuisjon, så skaper vi sammen resultatene! Resultater du kan bygge videre på. Også har vi masse glede og moro på veien!

Kort innpå …

Ville bare si litt om hvordan systemet jeg lærer videre hjalp meg på veien fra å være fullstendig “stuck” til at jeg siden 2015 har hjulpet hundrevis av ledere i deres liv eller karrierer.

Og JA, jeg hadde en veldig god grunn til at jeg følte meg skikkelig «stuck» fordi det handlet om at jeg tok på meg omsorgen for helsa til mannen min som har hatt et par slag i 2018 og 2019. – Det siste mens han var på jobb reise i Kina.

Det skjedde også en del andre ting rett før og under denne perioden. Jeg fulgte pappa gjennom 1,5 år med kreft sykdom og han døde rett før det første slaget til mannen min. Datteren min mistet også det ufødte barnet sitt og vi møttes på sykehuset samme dag som det første slaget skjedde. Alt dette ble til sammen mye og gjorde meg skikkelig god på omsorgen for andre, hvor jeg nok også tok mer ansvar enn strengt tatt nødvendig.

«JA, jeg har vært der! – «Been there and done that!”

Jeg ser imidlertid at dette som skjedde med mannen min spesielt, ble en unnskyldning for at jeg ikke lenger følte at jeg kunne gjøre det jeg egentlig hadde lyst til! – NB! Også etter at den mest akutte perioden var over.

Tanker er ikke nødvendigvis troverdige, du kan derfor ikke alltid tro på alt du tenker. – PS Andre sine tanker er uansett ikke din business.

Det å navigere seg trygt gjennom et landskap som befinner seg i konstant endring, gjør at vi noen ganger overtenker, grubler og analyserer bort mye av vår energi, og som vi selv ikke legger merke til. 

Da trenger vi kan hende noe annet og hjelp fra noen andre med veiledning, en konfidensiell sparring partner, coach, terapeut eller mentor. Denne hjelpen kan være uvurderlig og bidra til ny innsikt, en økt bevissthet og nye muligheter basert på et nytt grunnlag. Den kan løfte deg som leder og menneske til et helt nytt nivå. Jeg har også mine sparring partnere, fortrolige og min coach til å hjelpe meg gjennom det jeg selv ikke legger merke til at jeg driver med.

Som profesjonell og etablert coach er det kjempeviktig at jeg ivaretar meg selv slik at jeg kan fungere og prestere som personlig veileder, lederstøtte og sparring partner. Dette kan være en helt uvurderlig verdi når du som leder, medarbeider eller medmenneske står i vanskelige situasjoner over tid.

Jeg kan oppriktig si at jeg VET mye om dette og jeg har masse jeg vil lære til andre.

Fokus på verdier skaper motivasjon og her er mine 5: 

  • KJÆRLIGHET- til meg selv og mine medmennesker med en ubetinget aksept for at vi kan være ulike
  • ÆRLIGHET – overfor meg selv og mine medmennesker i min kommunikasjon
  • INTEGRITET – i møte med meg selv og andre ved at ord og handling samsvarer
  • RAUSHET – ovenfor meg selv og mine medmennesker med forståelse for at endringer er en prosess hvor det er lov å feile og justere
  • GLEDE – i hverdagen på egne og andre sine vegne over små endringer som med øvelse gir store resultater

“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” – Maya Angelou 

 

Bakgrunn

Jeg har drevet min egen virksomhet med fokus på personlig livsmestring og lederutvikling siden 2015, og har alle nivåer av NLP coaching inkl. business coaching. Videre har jeg Coaching og ledelse (Universitetet Sørøst-Norge), TFT tankefeltteknikk terapeut utdanning og har tidligere vært leder av TFT Norge. 

Min lange og brede yrkeserfaring består av roller både som leder, medarbeider og entreprenør. Jeg har bodd til sammen 15 år i USA og bl.a. jobbet selvstendig som eiendomsmegler i Wisconsin. Videre har jeg erfaring innen administrasjon- og ledelse, kvalitet, kursledelse, fasilitering og teamutvikling, samt salg- og service innen store og små, private og offentlige virksomheter i både Norge og USA. Det har også blitt flere foredrag både i møte med virksomheter og som pårørende i møte med alvorlig sykdom (hjerneslag, kreft, diabetes og hjertesykdom).

Jeg er gift og har vært på flere opp- og nedturer i samlivet med mannen min i over 40 år. Jeg er pårørende, mamma, datter, bestemor, søster, venn, leder, selvstendig næringsdrivende, kollega, kursleder, coach, mentor, terapeut, veileder og aller mest et medmenneske. Jeg har jobbet i ulike roller og fått møte mange forskjellige medmennesker. Dette har gitt meg muligheter til å kjenne på hva som skjer inni oss når livet plutselig endrer seg, på godt og vondt.

Med en aksept og forståelse for at jeg ikke vet alt enda, kan jeg ha tillit til at jeg likevel finner løsninger eller kan be om hjelp når jeg trenger det. 

Gode tanker, May Britt

WWW.BELIEVEUCAN.NO