Høysensitivitet (HSP)


Høysensitivitet (HSP) – et medfødt sterkt personlighetstrekk

Visste du at…

  • Ca. 20% / hvert 5 menneske / ca.1 mill. nordmenn har denne egenskapen som er likt fordelt mellom menn og kvinner.
  • HSP`ere fungerer som en «medfødt evne til «menneskemusikalitet».
  • HSP`ere tar til seg 3-5 ganger mer stimuli / informasjon fra omgivelsene.
  • HSP`ere er en stor ressurs – som også medfører sårbarhet.
  • HSP`ere har forutsetninger for å være «følelsesmessig tilstede».
  • HSP`som egenskap finnes i alle høyere dyreraser.
  • HSP`ere har vært betegnet som «varslere» og «orkidemennesker».
  • Bare ca. 30 % av de høysensitive er utadvendte / ekstroverte.

Vi er alle sensitive og følsomme på vår egen måte og befinner oss et eller annet sted på en skala mellom 0-100 %. Befinner du deg i området 70 % er du sensitiv, men ikke høysensitiv. Er du som meg 80% eller mer, så kan dette bidra til hvordan du opplever din hverdag.

Høysensitive mennesker er utstyrt med et nervesystem som bearbeider inntrykk og stimuli på et dypere plan enn gjennomsnittet. Undersøkelser av hjerneaktiviteten hos høysensitive, viser en høyere aktivitet og blodgjennomstrømming i høyre hjernehalvdel. Dette begrunnes med at hjernen til den høysensitive har mer fininnstilte og kraftigere «antenner» enn gjennomsnittet.

Hver enkelt av oss har filtre som bestemmer hvilken informasjon som får komme igjennom det bevisste sinn. Vi utelater, generaliserer og forvrenger informasjon slik at vi unngår overbelastning. Dette fungerer som en beskyttelsesmekanisme. Denne beskyttelsesmekanismen fungerer ikke på samme måte hos en høysensitiv. Vi kan si det slik at «maskene» i filteret er større og slipper dermed igjennom større mengder informasjon.

Hjernen bearbeider informasjonen dypere, antennene fanger opp flere nyanser og reagerer sterkere enn gjennomsnittet. Dette er ingen sykdom eller diagnose, men et karaktertrekk som er likt fordelt mellom kvinner og menn.

“The quality of strength lined with tenderness is an unbeatable combination.” – Maya Angelou

 

Ekstrovert vs introvert vs. høysensitiv?

Er du blant dem som verken kjenner deg helt igjen i beskrivelsen av introvert eller ekstrovert? Elaine Aron har kommet med en form for oppklaring, i form av en gjesteblogg i nyhetsbrevet hennes. Dette er et tema som har opptatt meg siden jeg begynte å lære om høysensitivitet.

Forsker Jacquelyn Stricklands gjesteblogg omhandler også denne forvirringen. Hun er selv høysensitiv ekstrovert, og hennes mann er ikke-sensitiv introvert. Hun kjenner ikke mannen igjen i beskrivelse av introversjon, men hun finner seg selv.

 

Hvem – hva – og hvordan leve i balanse med deg selv og samtidig utnytte ditt potensiale?

Jeg tilbyr en-til-en samtaler, kurs og øvelser, tester og intuitiv coaching for deg som enten selv er høysensitiv eller i ulike roller møter høysensitive mennesker i alle aldre. Hvordan man kan utnytte eget potensiale, kreativitet og menneskemusikalitet er temaer.

Likeledes hva man trenger for å leve som en høysensitiv i balanse og harmoni med seg selv, og andre. Du vil også kunne få praktiske tips, enkle øvelser og hjemmeoppgaver mellom hver sesjon som kan bidra til positive og varige endringer for deg selv, og andre.

Hvordan du velger å leve livet ut fra dine gode egenskaper, følsomhet og hva dette gjør med deg, og de rundt deg kan være en viktig brikke i livets puslespill. Du selv så vel som andre skal jo oppleve både livskvalitet, mestring og en verdifull hverdag.

Det å akseptere, forstå og vite hvordan man kan håndtere sine egenskaper på en god måte er kjempeviktig for ALLE, og kan hende EKSTRA viktig for deg som er høysensitiv!?

Test deg selv

Sjekk gjerne ut din sensitivitet via “Sensitivity Quiz Scale” utarbeidet av Julie Bjelland, Psykoterapeut. Eller “Er du høysensitiv” som psykologen Elaine N. Aron har utarbeidet.

Kilder:

Info:

Forskning:

Ta gjerne kontakt med dine spørsmål.

Om du heller ønsker å sende en melding eller ringe, så gjør gjerne det via mob. nr.: 915 47 845.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Skriv inn din melding eller spørsmål her. Anbefaler at du ikke inkluderer personlig informasjon. Du vil ikke motta spam og din e-post blir ikke videreformidlet til andre.

WWW.BELIEVEUCAN.NO