Tilnærminger


Mennesket først … der mennesket befinner seg

Har du lagt merke til at du gruer deg til å prestere på jobb og blir frustrert over andre? Eller stresset over bagateller? Kanskje du lurer på om du rett og slett ikke er egnet som leder eller må finne deg en annen jobb?

Vi er uansett menneske først og deretter den rollen vi til enhver tid har. Det er fort gjort å blande sammen roller med vår identitet og noe av det du lærer vil handle om plassering av hvor ting hører hjemme.

Har du kjent på dårlig samvittighet, press og krav? Med tanker som…

  • «Jeg klarer ikke alt! – Både å være en dyktig leder, foreldre eller kjæreste!”
  • “Jeg må jobbe, trene, kjøre barna til og fra aktiviteter, lage middag, gjøre lekser, forberede neste dag … Og når det endelig er tid til å være meg eller bare oss to, så sovner jeg på sofaen!”
  • “Jeg får visst ikke til noe, jeg! Ingenting blir bra nok!”

Personlig tilpasset lærings – utviklingsprosesser gir resultater

Enten det handler om å være en mer tydelig og trygg leder i møte med dine medarbeidere og kollega, en forelder med tilstedeværelse for barna sine eller en god kjæreste for din partner, så handler det om å ta ledelsen i egen hverdag og liv. Vi er alle ledere og rollemodeller, og om lederrollen komme frem i hjemmet, på jobbe eller et helt annet sted varierer.

Selvledelse er ett av flere temaer for hvordan du kan påvirke din hverdag, takle dine roller og ta ansvar for hvordan du har det. Inkludert dine ikke alltid like konstruktive tanker slik at du kan bruke mer energi på de tingene du ønsker deg mer av, og mindre tid på andre ting.

  • Kanskje ønsker du å oppleve mer eller få til de tingene som er viktigst for deg?
  • Kjenne deg trygg og sterk, og at du har det godt, rett og slett!
  • At du presterer og lykkes med de tingene som er viktigst for deg!
  • Kjenne deg strålende fornøyd og full av energi!
  • Kjenne du har en god oversikt og kontroll i hverdagen!

Sammen med kurs, så kan coaching og personlig veiledning være måter du kan påvirke hverdagen, rett og slett! Personlig tilpasset opplegg og læring, samt øvelse over tid med justeringer underveis gir også mer varige resultater.

Menneskemusikalitet med hjernen som dirigent

May Britt har jeg spesialisert seg på kunnskapen om hjernen og hvordan den fungerer i møte med stress, belastninger over tid og traumer. Forståelsen av sammenhengen mellom positivt og negativt stress, fysiske og mentale symptomer, samt hvordan hjernen “dirigerer” kan endre hvordan du ser på egne muligheter vs. at du blir begrenset i hverdagen.

Konsekvenser for vår helse og ikke minst hvordan vi presterer eller ikke lykkes i møte med ulike mekanismer påvirker også våre relasjoner. Livskvalitet, arbeidsglede, tilknytning og tilhørighet til fellesskapet er viktige behov og når de ikke blir ivaretatt av oss selv eller andre, så lever vi med stress, smerter og svekket helse.

Coaching, veiledning og kurs gir deg praktiske verktøy til å skape positive forandringer gjennom å frigjøre dine ressurser. Metodene hjelper deg til å avdekke det som begrenser deg i eget liv ut fra en ny bevisstgjøring og forståelsen av hvorfor du tenker, føler og gjør det du gjør. Når dette kan bli begrensende så kan vi ved å lære oss ulike mentale verktøy lettere overkomme begrensninger. Dette skjer som en læring- og utviklingsprosess hvor du identifiserer tillærte mønstre, overbevisninger, atferd eller dine mest essensielle verdier og strategier.

Besøk YouTube for flere videoer med tips!

Selvledelse som metode for positive prosesser

Det å ta selvledelse på alvor slik at du forstår hvordan du kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og atferd, kan være en av flere veier til målet. Ofte tenker vi at selvledelse kun er aktuelt for ledere av ulike virksomheter og hvor virksomheten sin bærekraft kan være en resultat av god selvledelse. Som coach så tenker jeg at personlig selvledelse og personlig bærekraft kan være tilsvarende viktig. Vi mennesker består også av mer enn det rent fysiske eller ytre. Vi har et sinn og en sjel som også gir oss et indre liv og der tilbringer vi kan hende mer tid enn vi egentlig er klar over …?

Jeg mener derfor at hver og en sin personlige bærekraft og hvordan vi kan påvirke denne kan være mye av nøkkelen til hvordan vi kan trives, blomstre og utnytte både vårt personlige og profesjonelle potensiale. Hvordan vi løser dette og finner en balanse for hvor mye tid/energi vi f.eks. bruker på jobb vs. privat kan være viktige temaer.

Hva vi bruker energi på enten det skjer bevisst eller ubevisst gir en verdifull innsikt. Denne innsikten kan du da lettere utnytte for veien videre i livet. Vårt aktivitetsnivå og vår energi henger sammen og noen verktøy for hvordan du kan ivareta deg selv ved å prioritere, sette grenser og kommunisere dette på en gode måte i møte med andre, gjør hverdagen både enklere og mer trivelig.

Restitusjon som utøver av eget liv

Hva mener vi med restitusjon? Typisk relateres dette til idrett, prestasjon og skader. Restitusjon betyr ‘bedring’, ‘normalisering’ og sikter til helbredelse etter sykdom. Verbet restituere betyr å bringe tilbake i tidligere tilstand eller form. Å restituere seg, eller bli restituert, betyr å bli frisk eller uthvilt igjen, eller å komme seg. Man kan for eksempel restituere seg raskt etter en skade.

Det er i restitusjon fasen kroppen bygges opp igjen etter trening. God restitusjon handler om å spise nok, drikke nok, rolig aktivitet, hvile og sove nok. I perioder med mye trening, jobb eller andre aktiviteter, så er god restitusjon mellom «øktene i livet» særlig viktig for å unngå overbelastning, slik jeg tenker.

Mental trening kan være noe av det viktigste du helt bevisst velger å prioritere fordi uten denne delen så handler det om disiplin og «skippertak» eller å tenke «prosjekt». Det betyr at da regner vi ikke med at det blir noe varig endring … Vi forholder oss og hjernen vår forholder seg til noe som har en begrensing enten ift. mengde eller varighet.

Dersom vi tror at dette fungerer og gir varig endring, bærekraft i eget liv eller virksomhet, så tar vi feil og lurer oss selv. Og enda viktigere, hvis vi parkerer dette med hva som er såkalt riktig eller feil, så vil det ikke fungere. For meg så har det blitt mer og mer synlig at det handler mer om hva som fungerer for å lykkes, motiveres eller mestre, og mindre om hva som er «riktig» eller «feil» enn hva vi tror.

Empowerment – din kraft og din vilje

Empowerment kan defineres som styrking av egen livssituasjon gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser.

Når du skaper livet og den livsstilen du ønsker deg, og tar de viktigste grepene. Da får du også økt livsmestring, økt velvære og økt livskvaliteten. Dette kan også positivt påvirke ditt velvære og din helse. Når du vet hva som er viktigst for deg og forstår hvorfor, så gir livet ditt enda mer mening.

Min rolle

Jeg velger å ta imot Livet med åpne armer. Enten det oppleves smertefullt eller helt utrolig magisk!

Hjelpe, støtte, oppmuntre og utfordre slik at du bevisst kan kjenne igjen og deretter mer bevisst påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre.

Hjelpe deg underveis til å forstå deg selv og den transformasjonen som skjer når kropp, sinn og sjel får din fulle oppmerksomhet, fordi disse tre henger sammen.

Hjelpe deg finne løsninger på det du ønsker å endre og aksept for det du uansett ikke har ansvar for.

Gi deg verktøy for hvordan du kan øve på din transformasjon i praksis. Noe av dette kan også være motivasjon underveis slik at du kan gjenoppdage ditt mot, mestre og videreutvikle egne evner.

Blikket ditt blir vendt innover og du får kontakt med din indre visdom. Lærer å lytte til din intuisjonen med tillit til dine egenskaper, din kropp og sjel.

Du blir etter hvert selv din beste venn og rådgiver, og tar beslutninger eller valg som er viktigere for deg. Da er du i en god sirkel eller flyt. 

Naturen er ett av mine verktøy for indre harmoni i hverdagen. Walk & Talk kan være supert!

Ulike livsområder som skole/karriere/jobb, helse/kropp, relasjoner (par, venner, familie) moro/fritid, fysiske omgivelser (bolig eller bosted), økonomi og personlig utvikling eller utdanning kan være naturlige områder å se på.

Sammen med meg vil du kunne lære enkle metoder og effektive teknikker som kan hjelpe deg med å rydde i bevisste eller ubevisste tankemønstre og adferd. Gjennom samtaler og kurs kan du også få hjelp til å løse opp det som begrenser deg tankemessig, enten dette skjer via en-til-en samtaler, kurs eller i små grupper.

Holistisk tilnærming for HELE deg

For meg så er det viktig å se HELE deg, se sammenhengen mellom kropp og sinn, og sjel. Opplevelsen av tankekaos og indre uro over tid kan trigge ulike symptomer både psykisk og fysisk i kroppen din, og som kan gi smerter i ulik form som f. eks. vondt i muskler og ledd, hjernetåke, søvnproblemer, vondt i magen eller hodepine?

Dette kan igjen begrense deg og påvirke din livskvalitet. Dersom du ønsker deg vekk fra det som begrenser deg og heller oppsøke en større balanse i hverdagen, så kan NLP coaching og / eller TFT tankefeltteknikker (EFT) være gode verktøy i ditt “verktøybelte” på veien videre i LIVET… Jeg kombinerer ofte ulike tilnærminger ut fra min erfaring, intuisjon og kunnskap.

Har du spørsmål om kurs, veiledning, foredrag eller workshops, så send deg gjerne til oss via e-post ved å fylle inn skjemaet nedenfor.

NB! Dine spørsmål er viktig for meg. Dersom du ikke får svar innen 24 timer, så kan det være at e-posten din har havnet i spam folder. Ta derfor gjerne kontakt direkte via mobil 915 47 845 for en god og helt uforpliktende prat.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Skriv inn din melding eller spørsmål her. Anbefaler at du ikke inkluderer personlig informasjon. Du vil ikke motta spam og din e-post blir ikke videreformidlet til andre.

WWW.BELIEVEUCAN.NO