Visjon


MIN VISJON ER Å HJELPE DEG FÅ RESULTATER

Å hjelpe deg til å få en bedre hverdag i praksis uavhengig av dine omstendigheter eller den fasen av livet du er i når vi møtes.
Å gi fra meg de verktøyene som kan hjelpe deg gjennom den transformasjonen som finner sted i den prosessen du starter sammen med meg. 
Å bidra som coach, veileder, terapeut og medmenneske med empati og profesjonalitet i tråd med mine verdier. 

MINE VERDIER

  • KJÆRLIGHET- til meg selv og mine medmennesker med en ubetinget aksept for at vi kan være ulike
  • ÆRLIGHET – overfor meg selv og mine medmennesker i min kommunikasjon
  • INTEGRITET – i møte med meg selv og andre ved at ord og handling samsvarer
  • RAUSHET – ovenfor meg selv og mine medmennesker med forståelse for at endringer er en prosess hvor det er lov å feile og justere
  • GLEDE – i hverdagen på egne og andre sine vegne over små endringer som med øvelse gir store resultater
  • LOJALITET  – i møte med  meg selv, mine verdier og andre med ønske om at jeg får bidra til å gjøre en positiv forskjell!

 HVA GIR MEG MENING?

JEG BRENNER FOR AT DU SKAL FÅ DITT EGET “VERKTØYBELTE” FOR EGET LIV! Noen ganger kommer ytre eller indre “KAOS” i veien for at vi har det bra! Jeg forstår dette fordi jeg har selv kjent på og fått hjelp å håndtere det. Jeg ønsker derfor at du også skal få ditt eget «VERKTØYBELTE» for hva du BEVISST kan gjøre for at vektskålen vipper over mot at livet blir lettere å takle, og ikke minst at øyeblikkene av glede får mulighet til å bli mange… hvor du kan kjenne deg LEVENDE!

Jeg blir ofte ganske sjokkert av hvor UTROLIG liten avstand det er mellom BALANSE og UBALANSE!

Stress, sykdom, veivalg, endringer på jobb eller i familien, smerter, tap av det å miste noe verdifullt eller noen nære, dårlig

kommunikasjon eller konflikter kan gi både en indre og ytre tilstand som påvirker KROPP og SINN. «VERKTØYBELTET» ditt kan derfor også inneholde verktøy for hvordan du kan anerkjenne dine FØLELSER og gjøre at vektskålen vipper over mot OVERSKUDD og ENERGI. – Dette er MAGISK, egentlig! Det å få hjelp til å finne frem til din indre ENERGI, din KRAFT og benytte din INTUISJON som ditt indre «kompass» kan gi deg enda et nytt verktøy for resten av livet.

Ofte vet vi ikke hva som er viktigst for oss, egentlig. Dette gjør noe med vår livsglede, motivasjon og nysgjerrighet på nye muligheter ut fra hva som gir livet MENING. Ny BEVISSTHET, kunnskap og forståelse rundt dine VERDIER, personlige EGENSKAPER inkl. eventuell høysensitivitet gir ofte positive overraskelser, og kan være essensielle VERKTØY for å skape et meningsfylt liv både på jobb og hjemme. Hos meg kan du finne ut av hva du egentlig vil!

Jeg har hatt utrolig mange gode kurs opplevelser, samtaler og behandlinger opp igjennom livet hvor jeg hører, ser og fornemmer at den andre opplever skuffelse, tristhet, mislykkethet og fortvilelse, – eller en søken, lengsel og et håp om at det MÅ være noe MER!

Dette er noe mange kan kjenne på i hverdagen i ulike roller og da er det viktig å oppsøke hjelp, fordi den finnes! Det å hjelpe andre på deres livsreise gir meg mening fordi når endringer skjer og min klient opplever ny innsikt, motivasjon og tar på seg sitt “verktøybelte” for livsmestring, så er det MAGISK!

“Mennesket er ikke en maskin, men en levende organisme som består av energi!”