KURS I SELVLEDELSE


EN-TIL-EN kurs i SELVLEDELSE – Din VIP investering i eget liv!
TILBUD KR 6.500,- pr kurspakke på 5 sesjoner à 90 minutter.

HVORDAN gjennomføres kurset?
Kurset består av til sammen 5 sesjoner â 90 minutter tilpasset din kalender, og hverdag. Du kan gjennomføre kurset via video til ditt kontor eller hjem i din egen stue? Eventuelt at vi møtes på ett av mine trivelige kontorer i Drammen eller Hvittingfoss.

HVEM er dette kurset egnet for?
Jeg har tilpasset innholdet for deg som er opptatt av selvutvikling og egen helse. Deg som selv er leder av andre, en omsorgsperson eller som jobber innen helse- og utdanning. Jeg vil i samarbeid med deg tilpasse opplegg ut fra din situasjon, og hverdag.

Det er ingen krav om utdanning eller forventning til prestasjon som f.eks. innlevering av oppgaver eller rollespill. Dette handler om mestring og ikke at du MÅ eller BURDE prestere, men hvor du ut fra egen ønske selv vurderer egen komfortsone, og finner din balanse.

Empati og forståelse sammen med anerkjennelse og et oppriktig ønske om å kunne bidra med verktøy som funker, er min tilnærming. NB! Kurspakker kan forlenges ut fra ønske om fordypning i enkelte temaer eller områder.

HVA får du?
Kurset er basert på erfaringer fra flere tusen timer med klienter hvor jeg har trukket ut det som har bidratt til endringer ut fra deres tilbakemeldinger. Du kan få kunnskap, oppfølging og oppgaver underveis, handlingsplan, meditasjoner og inspirasjon til å lede deg selv, og andre.
Du vil også få kursmateriell, forslag på bøker du kan lese og mulighet til å teste ut ulike verktøy og metoder underveis.
NB! Du får tilgang til meg underveis i hele kursperioden.

HVA lærer du?
– Du lærer hvordan du kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker og handlingsmønster ved å vise mot, sårbarhet og evnen til å lede deg selv på livets spennende, og noen ganger utrolig krevende reise…
– Du lærer hvordan du kan kommunisere dine ønsker og behov på en god måte i møte med deg selv, og andre?
– Du lærer om sammenhengen mellom kropp og sinn – Hvordan du kan påvirke din energi balanse vs ubalanse
– Hvordan du kan ivareta deg selv og ditt ansvar vs dårlig samvittighet eller utilstrekkelighet

TEMAER kan være… Karriere, fysisk og mental helse, selvfølelse og selvtillit, familieliv, stress, sorg, samlivsbrudd, tankekaos, indre uro, mistrivsel, kjedsomhet, personlige egenskaper, kommunikasjon, mestring, identitet, sykdom, angst, slitenhet, veivalg, selvutvikling, prestasjon og opplevelsen av velvære i hverdagen.

HVA betyr det egentlig for deg?
* Å oppleve en hverdag hvor du trives?
* Å bli enda mer bevisst på egen kommunikasjon og adferd?
* Å ha nære og gode relasjoner?
* Å ha energi, tilstedeværelse og livsglede? * Å føle deg tilstrekkelig, trygg og hvor du mestrer dine roller?
* Å kunne ta plassen din, uten dårlig samvittighet?
* Kjenne balanse og harmoni?

Selvledelse handler om at du bevisst kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre. Hvordan du kan lære å påvirke din egen energi balanse slik at du har nok overskudd, og kjenner igjen de ulike symptomene som kroppen varsler.

Eventuelt, når du har for lite overskudd eller kanskje for mye stimulering? Hvordan du kan påvirke din harmoni, opplevelsen av indre ro og at livet er godt å leve. Kort sagt, hvor du trives i møte med deg selv og andre!

Når du lærer hvordan du kan påvirke dine små og store valg, får du også økt livskvalitet og mer av den livsstilen du selv ønsker. Du vet hva som er viktig for deg og dermed så øker din motivasjon og livet gir deg mer mening.

Ta gjerne kontakt for en god prat slik at vi sammen kan legge til rette for de små endringene som kan gi store resultater. Jeg er klar til å hjelpe! Gode tanker, May Britt

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *