Kan forskning vise om det finnes gode mennesker?


Ja, det kan den! Men ut fra mediebildet og samfunnet vi lever i kan det være vanskelig å tro på at det faktisk finnes mennesker som velger å være altruistiske og gir, – uten at de forventer å få noe tilbake. Dette som kalles altruisme.

Altruisme er det motsatte av egoisme, altså at man er uselvisk og selvoppofrende overfor andre.

Forskning har avslørt at ekstreme altruister har konsekvent høye nivåer av ærlighet-ydmykhet, et personlighetstrekk definert av HEXACO-modellen for personlighetsstruktur. Dette personlighetstrekket er preget av “tendensen til å være rettferdig og ekte i omgangen med andre, i betydningen samarbeid med andre, selv når man kan utnytte andre uten å lide gjengjeldelse,” ifølge Kibeom Lee og Michael Ashton, som utviklet HEXACO-modellen .

Mennesker som har høye nivåer av ærlighet-ydmykhet har en lav følelse av selvbetydning og er uvillige til å bruke, utnytte eller skade andre for å tjene seg selv.

Syns dette er skikkelig spennende lesing fordi dette handler om mer enn økt bevissthet rundt dette med våre verdier. PS! Oppmerksomhet rettet mot våre verdier kan bidra til økt motivasjon og benyttes ofte innen NLP coaching eller LifeCoaching metoder.

LINK til full artikkel (engelsk)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *