Hvorfor er forberedelser viktig?


Her sitter jeg og forbereder meg, og denne gangen til kurskveld! Hva med deg? Hvordan forbereder du deg i hverdagen? Dukker du opp forberedt og bevisst på hva du vil ha ut av dagene dine? Eller opererer du mer eller mindre på autopilot (av vane og ubevisst) hvor tida kan fly litt i fra deg, uten at du egentlig får med deg hva som skjer? Kanskje kjenner du på dårlig samvittighet for at du ikke får til alt eller at du stadig kjeder deg og i tillegg kommer på etterskudd! 

Jeg tror de aller fleste av oss kjenner det slik innimellom og dette akutte stresset håndterer både vi selv og andre stort sett veldig bra. Det som ikke går så bra eller håndteres like bra, er når vi kjenner på vedvarende stress over tid. Hvor vi opererer med en “standard” for oss selv og noen ganger også for andre? Hvor det som en gang var et unntak, utvikler seg til å bli et fornyet ønske, en forventning eller kontinuerlig krav til å opprettholde et bestemt prestasjonsnivå.

En vane og en måte og tenke på (mindset) hvor det ikke legges opp til pauser, rekreasjon, avkobling og påfyll hvor vi forbrenner mer energi enn vi har tilgjengelig, og det vil ikke fungere over tid. Det bidrar ikke til personlig bærekraft og er ikke bra for verken hver og en av oss eller de rundt oss, og da tenker, tror og føler jeg at vi trenger og gjøre noe annet! 

Gjør du tingene slik du alltid har gjort dem, vil du ende opp slik du alltid har vært.

Ludvig Erhard

Dermed så dukker behovet for endring, selvutvikling og vekst. Det er en helt naturlig konsekvens og endringsprosesser som dette skjer kontinuerlig i oss, og utenfor oss. Det som er tilsvarende naturlig er den motstanden vi møter i oss selv og andre underveis i slike prosesser.

Newtons tredje lov sier at når et legeme virker på et annet legeme med en kraft, vil det andre legemet virke tilbake på det første med en like stor kraft i motsatt retning. De to kreftene som omtales i Newtons tredje lov, kalles kraft og motkraft. * NB! Det betyr at du ved en endring vil møte en motstand… tilsvarende størrelsen på endringen du velger…

Din hjerne sin SOS (Standard Operativ System)

Kunnskap om vår hjerne sin “SOS” (Standard Operativ System) kan være et godt utgangspunkt for ulike endringsprosesser både for den enkelte og for et team eller en gruppe. Hjernen styrer svært mange av de prosessene som skjer i kroppen og de aller fleste skjer uten av vi legger merke til det, der og da. Det skjer i det ubevisste og/eller vi opererer basert på ulike vaner, mønstre, ritualer eller strategier (meta-programmer) vil har lært oss. Disse er oftest også allerede etablert tidlig i livet og dermed ikke nødvendigvis oppdatert ut fra våre behov i hverdagen, her og nå. 

Gi meg styrke til å godta det jeg ikke kan gjøre noe med, mot til å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med, – og visdom til å se forskjellen.

Frans av Assisi

 

Hvor godt kjenner du deg selv, egentlig?

Hvilke morgenrutiner eller ritualer har du og hvor bevisst er du rundt starten på dagen din? PS! Visste du at dagen din startet allerede kvelden før? Det er også en “naturlov” slik Newton beskriver det. Det du gjorde i går, vil derfor kunne påvirke dagen i dag og dagene fremover…

Her får du et eksempel; legger du deg sent og står opp tidlig, så er det kanskje ikke det at du må opp tidlig som er årsaken til at du er trøtt!? Det kan være at du ikke har en god søvn rutine og dermed så gir du ikke kroppen muligheten den trenger til å kunne sove. Det kan også hende at du legger deg tidlig nok, men har en annen vane som saboterer søvn kvaliteten din ved at du f.eks. drikker mye vann sent på kvelden og må opp ila. natten? Eller at du blir forstyrret av lyder, bevegelse og lys? Årsakene kan være svært ulike. Uansett, resultatet har en sammenheng med hva du gjør i forkant. Hvordan du forbereder deg, rett og slett! 

Våre forberedelser blir bestemmende for resultatet og “fotavtrykkene” vi til enhver tid etterlater. Om disse avtrykkene blir tydelige og sterke, svake eller dårlige, eller mer varige avtrykk påvirkes av hvor mange ganger vi velger å gå i de samme sporene ...

Heldigvis så har vi også en fri vilje og vi kan trene opp vår vilje styrke, slik vi trener opp andre muskler. Vi kan imidlertid også bli overtrent.

Tror du at du kan lære hele livet? Og hva med andre?

Tilliten til at vi faktisk kan lære oss noe helt nytt påvirker vår utvikling, vekst og våre resultater. Noen har den troen at vi kan ikke lære etter et visst nivå eller ut fra en bestemt intelligens (IQ). Andre tror at læring er mulig hele livet og at det er flere ting som påvirker enn bare vår intelligens. Det har versert ulike teorier og myter rundt hjernen og hjernen sin evne til å tilpasse seg endringer. **Nyere kunnskap så vel som forskning tilsier at hjernen er mer fleksibel (plastisk) enn tidligere antatt. Den bygger bl.a. nye celler og kvitter seg også med celler som ikke er aktive eller levende, slik at nye forbindelser (synopser) kan hjelpe oss lære nye ting igjen, gjøre ting vi før ikke klarte eller trodde var umulig.

Vi har også en egen vilje og når vi selv blir oppmerksomme eller blir gjort oppmerksomme på at noe er svært viktig for oss, så blir det lettere å ta i bruk denne viljen! Slik kan vi øve opp vår vilje styrke. Økt bevissthet eller oppmerksomhet rundt dine verdier, prinsipper og leveregler er derfor også med på å påvirke hvordan du håndterer situasjoner som skaper positivt eller negativt stress i hverdagen. 

Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et annet resultat.

Albert Einstein

Alt dette og mer krever imidlertid at vi har noen rammer og rutiner som hjelper oss ta valgene, og som etterhvert med øvelse blir en ny vane, et nytt mønster, nye ritualer eller en helt ny strategi for hvordan vi håndterer situasjoner i hverdagen. Både gleder og utfordringer.

Og det krever at vi er villige til å ta sjansen på at vi ikke er utlært, men kan lære enda mer. Vi trenger bare å få nok muligheter til å øve… Og det betyr at vi trenger muligheter til å kunne gjøre feil noen ganger uten at det blir for skummelt eller vekker hjernen sine prosedyrer for at vi skal kjenne oss trygge. Dette med opplevelsen av trygghet og det som kan virke kjent er også spennende læring. 

Tenker du at det kan være tid for at du eller noen du kjenner får muligheten til å lære mer om hjernen sin slik at de kan påvirke egen hverdag som menneske, eller leder for andre? Ta kontakt fordi jeg svarer gjerne på spørsmål om personlig selvutvikling, lederutvikling og hvordan du kan få den livsgleden du ønsker deg i din hverdag.

Gode tanker, May Britt

Kilder:

*Grøn, Øyvind: Newtons lover i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 2. november 2023 fra https://snl.no/Newtons_lover

**Hjernemysterier – Å lede seg selv og andre. Forfatter: Kari J. Kværner, lege, leder, gründer, professor.