Hvordan takle valget`s kvaler?


SKAL JEG GÅ…? ELLER SKAL JEG BLI…?

Noen ganger kommer vi i situasjoner hvor vi opplever at det å ta VALG blir vanskelig, og da melder kan hende både tankekaos og bekymringer seg? Som regel så finner vi løsninger selv, men om du kjenner at du har mer tankekaos og bekymringer enn du trives med så kan det være at det å få noen verktøy kan hjelpe deg?
Sortering av tanker og følelser er en av mine spesialiteter som coach og veileder. Det å finne veien videre… Enten vi kaller det selvledelse, selvutvikling, ta plassen din, komme ut av slitenheten eller stresset? Eller ta viktige veivalg ift. karriere, skole eller samliv? Dette kan involvere tankekaos og bekymringer, og påvirker livsgleden vår i stor grad.

 Verktøykasse eller verktøybelte?

Heldigvis så finnes det metoder og verktøy som kan hjelpe, og jeg har lyst til å dele de med deg.Ett av mine verktøy er det å stille gode spørsmål. Hvilken rolle har du i den situasjonen eller relasjonen som oppleves vanskelig? Hva er ditt ansvar, egentlig? Har du avklart dette med deg selv eller den andre?
Ofte trenger vi en utenforstående som kan hjelpe oss ved å stille de gode spørsmålene, hjelpe oss reflektere og finne ut av de alternative løsningene. Når vi oppdager løsninger så reduseres stresset og vi blir kjenner oss lettere i kropp og sinn. Dette kan faktisk også påvirke vår livskvalitet, relasjoner og helse mentalt, såvel som fysisk.
Jeg opplever i min hverdag utrolig fine møter med mennesker som gjør endringer! De ønsker en endring og vil  kanskje vekk fra det som oppleves vanskelig, men ser ikke løsningene som er der… Noen ganger så ER faktisk livet også veldig vanskelig og da kan vi trenge hjelp til å takle det vanskelige, og akseptere det som vi uansett ikke kan endre.
Mistrivsel, slitenhet, skuffelser, sorg, stress, angst, konflikter, sykdom og tankekaos såvel som bekymringer rundt dette, GJØR noe med hvordan vi kjenner oss.

 Tanker og følelser henger sammen!

Forståelsen av sammenhengen mellom tanker og følelser, de fysiske og kognitive symptomene ut fra hver enkelt sin situasjon opplever jeg er viktig fordi vi mennesker kan være ulike slik at det å finne ut av hva som blir riktig for deg, kan bli helt feil for en annen?

3 Effektive pusteteknikker

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *