Hvilken “story” forteller du deg selv?


Det å skrive om sine opplevelser kan være et enkelt og effektivt verktøy når noe stresser eller overvelder oss.

Det kan også være en fin måte å sortere ting, forsterke positive opplevelser og bearbeidelse av både det vanskelige så vel som å ta inn over seg glede, takknemlighet eller mestring?

Hvorfor er det lurt å skrive?

Det å sette ord på opplevelser gjør det også lettere kan få kontakt med våre ulike følelser som igjen gir oss tilgang til hva vi trenger. Det er en måte å anerkjenne oss selv og helst validere uten at vi stiller kritiske spørsmål eller argumenterer?

I møte med andre så er dette med validering også et godt verktøy for gode samtaler og det å skape nære relasjoner. Det kan imidlertid være vanskelig i praksis fordi vi kan ha en tendens til å gi råd og komme med våre løsninger uten først å ha spurt om den andre ønsker hjelp til det?

Hva er ditt ubevisste mønster?

Det viser seg at det kan være et mønster i hvordan vi beskriver oss selv og våre opplevelser, eller “stories” til andre. Dette inkluderer også de historiene vi forteller oss selv i vår indre dialog. En dialog som foregår mye av tiden.

Noen kan ha en tendens til å starte med noe negativt og ende opp med noe negativt, selv om det skjer massssse positive ting i mellom. Mens andre har en positiv intro og avslutning til sine “stories” og pakker inn det som kan være vanskelig eller negativt i midten.

Det som er skikkelig spennende er at de som har den vanen at de lager en positiv historie og nærmest en “tatovering” i sin hjerne, føler de har det ganske så fint i hverdagen. Igjen, dette til tross for at det kan være bakt inn kapitler med sterke negative livserfaringer!

Ja, vi har alle våre vaner! Det er vi klar over og hjernen vår følger gamle vaner mye lettere enn det som er nytt. Derfor så er det kanskje lurt å være litt obs på at når denne mer negative starten og slutten på hver historie gjentas, så fester den seg nærmest som en “tatovering i hjernen” hvor du bærer på dette og ubevisst også møter andre med den samme negativiteten.

Det kan virke som at vi blir så vant til at ting skal være negativt ladet, slik at vi legger til slutt ikke merke til at det skjer.

Med dette i tankene så blir det både spennende og naturlig å se på hvordan vi selv kan påvirke hvilke kapitler vi starter og avrunder våre historier med i boken om vårt liv.

Hvilke ord bruker du og hvilke kapitler starter og slutter du dine historier med?

Etter en tanke så kommer det en følelse som igjen styrer vår atferd og hva vi faktisk gjør. Heldigvis så er det slik at tanker og følelser kan påvirkes av vår bevissthet slik at når vi helt bevisst endrer en av disse, så endres også de andre faktorene seg automatisk. Dette fenomenet omtales ofte som tankens kraft og er en av måtene vi kan påvirke, endre og skape nye resultater både som ledere og medmennesker.

Er du usikker på hvordan du typisk beskriver kapitler eller historier i ditt liv?

Er du usikker på hvordan du typisk beskriver kapitler eller historier i din bok og ditt liv? Spør de rundt deg som du kan ha tillit til og som vil dele ærlig med deg.

De gode kollegene og vennene som våger å fortelle deg begge deler slik at du kan få muligheten til å gjøre noe med det som enten ikke funker eller gjør deg godt!

Ofte er vi redde for å gi tilbakemeldinger som kan være negative og det er egentlig veldig rart fordi det er jo disse tilbakemeldingen som kan vise oss veien til positive endringer. Det er disse som gir oss muligheter til å få det bedre både med oss selv og sammen med andre.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *