Hva ønsker du deg til Jul, ros eller ris?


Hva svarer du når du blir spurt om hva du ønsker deg til Jul?

Selv så husker jeg godt at jeg gledet meg veldig til pakkene på Julaften! Jeg ønsket meg helst bløte pakker, men husker fortstatt detaljene på mine første Landsem langrennski! Kjempestas!!!

Det å gi gaver har alltid vært stas for meg, uansett størrelse eller verdi! – Før pakkene måtte vi imidlertid spise middag akkurat kl. 17:00, og den middagen kunne dreie seg lite om gleden og mye mer om mas og kjefting! Takknemligheten over å få dele et godt måltid sammen, lytte til julesanger med gode ord og bare være sammen med våre aller kjæreste ble på et øyeblikk endret til noe helt annet! Det å selv få eller overhøre at andre får kjeft opplever jeg fortsatt som veldig vondt, og sterkt! Er det i tillegg ut fra min vurdering urettferdig så får jeg en enda sterkere reaksjon.

Som liten var jeg ikke klar over hvordan mine medfødte egenskaper, følsomhet, verdier og ulike sanser påvirket min opplevelse på godt og vondt. I dag vet jeg MYE mer om dette og kan dermed lettere AKSEPTERE og SELV ivareta mine BEHOV, og mine ØNSKER. Jeg kan også lettere AVKLARE hva som er mitt ANSVAR og heller eventuelt ivareta andre sine behov når dette er deres ønske.

Vår adferd, hva vi sier og gjør i familieselskaper eller andre sammenkomster hvor ulike egenskaper og dynamikker kommer frem blir mye styrt av våre følelser. De påvirker oss dermed både bevisst og ubevisst, og kan bidra til vakre minner for livet så vel som mer negative eller helt traumatiske opplevelser. Opplevelser som vi bærer med oss videre… bevisst og ubevisst.

NB! Det å vente på at andre nærmest skal gjette seg til hva jeg trenger, øver jeg fortsatt på å slutte med. Vi antar ofte at andre er som oss selv ut fra vår opplevelse eller antagelse av verden. Vi antar dermed også at andre BØR vite hva vi trenger UTEN at vi sier noe særlig om dette,  også er det jo ikke slik! I tillegg er vi ofte UTYDELIG i den begrensede KOMMUNIKASJONEN vi bidrar med. Dette kan gi masse rom for misforståelser hvor begge lager seg en HELT urealistisk FORVENTNING, igjen uten at vi avklarer!

Resultatet blir ofte et veldig dårlig resultat hvor man skuffer eller sårer den andre og hverandre, og hvor irritasjon, skuffelser og kanskje også følelser av svik dukker opp. Vi kan til og med ende opp med å stille spørsmål ved hele RELASJONEN ut fra dette som egentlig kan løses ved å IDENTIFISERE egne behov og ønsker, og DERETTER selv ta ansvar for å si noe om de, OPPSØKE HJELP og ta imot denne hjelpen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *