Hva kan coaching være?


Som terapeut og samtalepartner så møter jeg mange ulike mennesker, og det er utrolig spennende! Jeg møter de ulike menneskene og blir kjent med de ut fra deres forskjellige roller i arbeidslivet.
Roller som jeg opplever at de har et felles og sterkt engasjement for, men også en hverdag som kan være svært utfordrende, og noen ganger pushes grenser.
I dette innlegget så vil jeg derfor dele noen observasjoner og tips ift hva jeg ser kan være felles nytte for mange enten du allerede er leder eller tenker at du har lyst til å bli en dyktig leder.

I mine menneskemøter utveksles kunnskap og erfaring enten den kommer fra rollen som fagarbeider, lege, ingeniør, sykepleier, lærer eller andre yrker innen offentlige eller private organisasjoner. Likeledes  fra medarbeidere som jobber innen helse, administrasjon, skole eller som selvstendig næringsdrivende i ulike virksomheter.

Jeg får mulighet til å møte de akkurat der de er! Og jeg får mulighet til å være med på endringer for den enkelte, men også for alle de som mine klienter samhandler med. Livet og arbeidslivet byr jo nettopp på muligheter for å bidra til noe som er større enn oss selv fordi vi er med på å skape bærekraft, og forhåpentligvis så er vi istand til å bære det ansvaret og den arbeidsmengden vi har over lang tid med glede.

Innimellom dukker det imidlertid opp hindringer, ulike forventninger og holdninger som endres i samfunnet vårt, og som for den enkelte kan oppleves frustrerende, urettferdig, skuffende og som kan bidra til mistrivsel. Mistrivsel som igjen kan true bærekraften til den enkelt og dermed også virksomheten.

Hva er det som bidrar til at du lykkes i din lederrolle?

Økt bevissthet og forståelse rundt dine medfødte personlige egenskaper (metaprogrammer) som menneske og hvilke forutsetninger du naturlig har for å lykkes i din lederrolle kan bidra til at din motivasjon holdes vedlike, eller økes. Dette kan også bidra til at tidligere antatte begrensninger reduseres betraktelig (egne overbevisninger). Vår indre kritiker, perfeksjonisten eller “Styggen på ryggen” kommer fra noe eller noen, og det å forstå og lære hvordan du kan utfordre og redusere den påvirkningen kan i seg selv være utrolig befriende! Ofte vil det kreve mot til å tenke nytt, tro og være villig til å øve i praksis, men kan hende enda mer være villig til å ta sjansen på at du har allerede noen helt fantastiske egenskaper, og det har mest sannsynlig også dine medarbeidere! Ulike, like og bærekraftige! Når du får hjelp til å løse denne koden for aksept og forståelse vil du kunne ivareta deg selv og gjøre deg nok erfaringer til at du kan ha tillit til dine egenskaper. Du vil også kunne ha tillit til at dine medarbeidere kan gjøre det samme. Hvordan du kommer dit vil imidlertid kreve god kommunikasjon og samhandling.

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon enten den skjer via din indre dialog eller som en samtale i møte med andre vil påvirkes av dine medfødte egenskaper enten du er introvert, ekstrovert, logist, følsom, abstrakt eller detaljert, proaktiv eller reaktiv! Og dette er bare noen av de “programmene” vi bruker hver eneste dag, og natt! Noen ganger bevisst, men mesteparten av tiden helt ubevisst.

Praktisk øvelse i hvordan du selv kan påvirke din trivsel og prestasjon over tid blir et naturlig steg å ta når noen nøkkelbrikker faller på plass. Disse “aha øyeblikkene” er det jeg ønsker å bidra til! – Helst så mange som mulig!

Hvordan viser du interesse?

Hvordan viser du interesse i møte med dine ulike medarbeider? Vet du hva du kan snakke med de om fordi du også vet hva som er viktigst for det enkelte mennesket, eller gruppen? Lytter du til andre, egentlig? Eller er du mer opptatt av å dele dine mål og resultater? Her er det fort gjort å tråkke litt feil og det gjør vi jo alle sammen innimellom. Det vi kan hende ikke er så gode på er å avklare og eventuelt anerkjenne at vi har tråkket feil, og deretter ber om unnskyldning.

Har du ryggrad til å innrømme at du kan ta feil, og gjør det innimellom?

I arbeidslivet kreves det at vi presterer, har selvtillit, mestrer og er villig til å ta sjanser! Hva ser du selv på som styrke eller svakhet rundt dette?

Menneskekunnskap kan handle om mye og hvordan vi som mennesker tenker, føler og handler kan være sammensatt. Selvinnsikt eller økt bevissthet rundt egne tanke- og følelsesmønstre, forståelse av sammenhengen mellom kropp og sinn, og ikke minst hva som bidrar til motivasjon og positiv energi kontra det motsatte kan være helt avgjørende! Det å jobbe med selvutvikling kan og vil mest sannsynlig bety at du vil kjenne på en indre motstand. Og det vil være din evne til å tåle eller takle denne motstanden som kan hjelpe deg ta kan hende noen av de viktigste stegene videre…

Det er også i denne fasen at kan hende din tillit både til deg selv og andre vil kunne bli utfordret slik at det å tåle usikkerhet, øve på å takle den og ta sjansen på at du vil komme trygt i havn på andre siden. Dette vil være lettere når du har noen som følger deg på veien… Gjensidig tillit og respekt vil derfor være veldig viktig for enhver relasjon, inkludert din og min relasjon.

VIDEO

I min video får du litt mer generell info om hvordan jeg jobber som coach fordi jeg har ulike tilnærminger ut fra den enkelte.

HVA er coaching? ? Hva handler det om? Det finnes ulike tilnærminger og min tilnærming er at jeg ønsker å ta utgangspunkt i DEG. HVA er viktig for DEG? Dermed så kan coaching oppleves både likt og ulikt fra menneske til menneske. Besøk gjerne www.believeucan.no så kan du lese andre dine erfaringer. For noen handler det om å utvikle seg, finne ut av hva som er viktig og gir overskudd i hverdagen? For andre kan det være å komme videre etter å ha møtt «veggen», opplevd tap og måttet stå i vanskelige situasjoner eller finne «seg selv»? Det kan handle om veivalg ift karriere, samliv, kommunikasjon og den gode samtalen, og sammenhengen mellom kropp og sinn er også temaer. Aller mest handler det kanskje om å ha noen som vil deg vel, ??? og kan være ditt følge på den aller viktigste reisen… DIN livsreise! ??? May Britt May Britt Lian#coaching #selvutvikling #mestring #vågåleve #helse #kick #trening #hvittingfoss #kildenhelse #drammen

Publisert av Believe U Can – Coaching Tirsdag 21. januar 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *