Hva er hemmeligheten til de beste?


Noen ganger er det ikke lenger mulig å utsette problemene, skyve de foran deg til i morgen, til uken eller til neste år. Noen ganger hjelper det ikke å stå på enda mer, jobbe “smartere” ved å gjøre flere ting samtidig. Noen ganger er det tid for endringer! Hva skal til for å lykkes, midlertidigegentlig. Når vi ofte av en eller annen grunn følger våre gamle tankemønstre, vaner etc., og likevel forventer et annet resultat enn tidligere!? Dette er utrolig spennende, syns jeg!

“Insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results.”  – Albert Einstein

Mange strever med å få tiden til å strekke til. Den berømte “tidsklemma” påvirker hverdagen til både deg, og meg… Hvorfor er det slik? Kan løsningen være at vi blir så overveldet og stresset at vi faktisk midlertidig mister evnen til å bli, og forbli fokusert? Forbli fokusert så lenge at vi faktisk får gjennomført de oppgavene vi ønsker, en oppgave om gangen… FØR vi går løs på neste oppgave. Hva betyr forresten det å være fokusert, og hvordan henger dette sammen med vår bevissthet?

Når vi står overfor viktige og utfordrende oppgaver opplever vi hvorledes bevisstheten skjerpes og fokuseres på den aktuelle oppgaven, til fortrengsel av engasjement i andre oppgaver. Denne fokuseringen av oppmerksomhet er en viktig egenskap, og bidrar til løsning av oppgaven, blant annet ved bedret lagring og tilgjengelighet av relevant materiale i hukommelsen. (Ref.Jansen, Jan & Glover, Joel. (2009, 13. februar). Bevissthet. I Store medisinske leksikon. Hentet 8. desember 2016 fra https://sml.snl.no/bevissthet).focus

NB! Fokus blir noen ganger forvekslet med “viljestyrke” og “selvdisiplin”. Vi bruker disse til å holde fokus, men de ER ikke fokus. Viljestyrke er kraften til å stå imot og selvdisiplin er det du har eller resultatet av at du står imot. Du kan derfor ikke bare bestemme deg for å være fokusert uten at du fjerner distraksjonene som ødelegger (tidstyver og tankekaos). Det underliggende problemet er kan hende at du sier “ja”, når du egentlig skal si “nei”?

Prosessarbeid – nøkkelen til varig endring!

I coaching jobber jeg mye med prosesser hvor et av stegene i gjennomføring av endring  er bevisstgjøring; det å bli klar over problemene. Deretter er det tid for “action”., dvs. bestemme deg for å ta grep ut fra en ny forståelse/innsikt. Verne om dine mål og drømmer ved å sette grenser er viktig, og riktig. Si “nei” rett og slett, på en god måte med integritet og ut ifra at du har en ny forståelse. Superviktig! Til slutt er det tid for tilrettelegging for at du kan gjenta suksessen og få en varig endring.viktory

Oppnåelsen av reelle resultater med en ny opplevelse av dine følelser som f. eks. god samvittighet og mestring, motiverer til gjentakelse. Med mindre du legger til rette for at du  skal bli og forbli fokusert når du trenger det, så vil du mest sannsynlig velge å følge gamle vaner og tankemønstre. Tilrettelegging er derfor super, super viktig! Da vil du oppleve god samvittighet og mestring, tror du ikke? Lykke til!

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *