Hva er ditt mantra for eget liv?


Love is a state of Being. Your love is not outside; it is deep within you. You can never lose it, and it cannot leave you. – Eckhart Tolle

I går snakket jeg med en av de som ble nærmest sjokkert over oppdagelsen av hvor mye energi vedkommende tidligere brukte på å legge lokk på en spesifikk, og vanskelig hendelse. For denne personen så var det ikke nødvendigvis tydelig at hendelsen som skjedde for 3 år siden påvirket og var styrende i møte med nære relasjoner, og ikke minst i møte med seg selv og eget selvbilde, selvfølelse og egentro.

Jeg opplever at vi ofte kan gjenta våre negative opplevelser i våre tanker og dermed også i følelser, og adferd mer enn vi absolutt ønsker! – Og er bevisst på!

Konsekvensen av dette som skjedde for 3 år siden var ulike symptomer som slitenhet, glemsomhet, følelse av å være overveldet og kjenne et manglende initiativ til å ivareta seg selv ift. aktiviteter, trening og kosthold. Likeledes en stagnasjon i eget liv og vanskeligheter med å komme videre… Diverse forsvarsmekanismer og strategier for å kunne utsette det uunngåelige har vært flittig brukt i disse årene, og mest sannsynlig også tidligere. Kanskje helt siden barndommen?

Når vedkommende nå opplever mer overskudd, initiativ til å ivareta egne behov, evne til å sette grenser og viser forståelse og selvmedfølelse i møte med seg selv, og andre så er jo dette egentlig nærmest magisk, og sjokkerende! For vedkommende oppleves det naturlig nok utrolig godt å kunne gjøre ting for seg selv, uten dårlig samvittighet og en hel masse selvkritikk fordi innerst inne så kommer ofte tvilen rundt egen verdi, vårt selvverd og selvbilde i veien for trivsel i hverdagen.

Også er det jo fasinerende for meg å kunne observere fra sidelinjen at det nok en gang er ikke mestring og oppnåelse av mål som gir oss “oppskriften” til en god hverdag. – Selv om dette er helt ok og gjør mye positivt ift. vår selvtillit. Den høye selvtilliten er imidlertid relativt kortvarig via opplevelsen av mestring kontra den mer langvarige opplevelsen av at en kjenner seg tilfreds, og har god nok selvfølelse som gir “bærekraft” til å takle livet.

Dette handler da mer om de tingene som gir oss en dypere mening. Det kan se ut til at det er mye mer varig endring å hente ved å fokusere på meningen i egen hverdag og verdier som en del av dette. Dette skjer da på et dypere og indre nivå, og veien dit kan være både spennende, litt skummel og ikke minst morsom. Det krever imidlertid mot, vilje og evne til å ta imot hjelp såvel som å kjenne igjen egne styrker fordi vår indre kraft, styrke og egenkjærlighet har jo ikke nødvendigvis blitt borte! – Det ligger der, men kan være godt gjemt…

Også tenker jeg jo at noen ganger trenger vi begge deler, både god selvtillit og en god selvfølelse. Det viktigste er imidlertid å vite at det er en forskjell, og hvordan vi jobber med disse to er derfor også ulik.

Så hva er ditt mantra for eget liv? Fordi det kan være med på å bygge opp din selvfølelse eller bryte den ned! Hva sier du til deg selv hver morgen og et uendelig stort antall ganger utover hver eneste dag? Observer litt og noter deg hva du egentlig forteller deg selv, og syns du at dette virker som noe du har lyst til å finne mer ut av? Ja, da tar du bare kontakt med meg fordi jeg bruker flere tilnærminger ut fra den du er, og hvor du er i eget liv. Gode tanker, May Britt

3 Effektive pusteteknikker

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *