Har du våknet sliten!


Live video – May Britt Lian

Her får du 3 konkrete GRATIS tips fra meg? til deg? om hva du kan gjøre når du kjenner at kroppen våkner sliten, og tankene går over til fullt kjør og grubling?

Vi er alltid motivert, sies det! – Enten til å unngå å gjøre noe, eller til å gjøre noe.

Hvilke strategier har du for å unngå, utsette eller skylde på noe som kom i veien for deg?

Hva som bidrar til at vår motivasjon beveger seg fra et overskudd og vi har perspektiv til mer et underskudd, og jeg/ego perspektiv kan variere.

Hvordan vi kommer oss ut av det negative kan derimot være det samme, og det kan handle om hva vi opplever som meningsfylt. – Altså våre verdier.

NB! Her får du 3 GRATIS tips for håndtering av tankekjør og grubling, og en strategi som kan hjelpe deg til å bruke selvledelse for å påvirke dine kanskje ikke alltid like konstruktive eller positive tanker. ‘

Det kan være at du i hverdagen har erfaringer eller symptomer som f. eks. indre uro, tankekaos, negativt stress, angst, manglende motivasjon, konsentrasjonsproblemer, prestasjonsangst, slitenhet eller at du strever med kommunikasjon og dine relasjoner?

Kurset jeg tilbyr i selvledelse “Din VIP investering i eget liv!” tar for seg ulike verktøy for HVA du kan gjøre og HVORDAN du gjør det ut fra DIN hverdag, og den du er.

Dette kurset er for deg som våger å ta en spennende reise i ditt indre farvann hvor du kan finne tilbake til deg selv, bli bevisst på dine mønstre ut fra en ny forståelse, og bruke denne forståelsen i praksis på reisen videre i livet.

Ta kontakt med meg slik at vi sammen kan se på om dette er noe for deg. Jeg tilbyr prøvetime slik at du kan kjenne på om du og jeg kan bli et godt team før du eventuelt starter kurset. Det gir oss også begge en mulighet til å bli litt kjent og det er viktig. – Jeg jobber uansett ut fra en gjensidig tillit og respekt, og dette må vi begge få kjenne litt på.

Håper vi snakkes når du er klar. Varme tanker, May Britt

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *