Går du for GULL?


Går du for GULL? Vil du være en av “TOP 10” eller på TOPP i eget liv?

God restitusjon gir bedre prestasjon og færre skader i idrettsverdenen. Jeg tenker at dette er noe vi også kan ta med oss som utøvere av eget liv, i vår egen verden, på jobb eller skole. Egentlig inn på alle våre ulike livsområder.

TRYKK på LINK nedenfor til kort video (2.36 min.)

Går du for GULL? Vil du være en av “TOP 10” eller på TOPP i eget liv?

Hei, jeg heter May Britt og jeg hjelper deg få til en transformasjon som gir resultater i din egen hverdag! Da pappa ble alvorlig kreftsyk, bestemte jeg meg for at NÅ var det tid for å bli skikkelig sterk! Både mentalt og fysisk!

Jeg tok et helt bevisst valg som for meg er en av mine milepæler i livet og som jeg fortsatt minner meg selv på i hverdagen selv om det nå har gått flere år siden selve valget ble tatt!

Jeg visste at det ville bli en krevende tid for familien vår, og det ble det! Jeg visste imidlertid ikke hvor MYE det ville kreve! Jeg visste heller ikke at mannen min ville få slag kort tid etter at pappa døde og året deretter enda et med hjerneblødning, mens han var på jobb i Kina.

Som pårørende så vet jeg av erfaring at det å støtte noen på den siste delen av vår livsreise, gjør noe med oss. Det gjør også noe med oss når vi som syke eller pårørende lever med sykdom, og de mer langvarige konsekvensene av dette. Det kreves en vilje og evne til å skape en ny “normal” som gradvis vil utgjøre den nye hverdagen. Det kreves også mot, nysgjerrighet og troen på at endringer er mulig. Troen på at læring er mulig og at vi ved å ta et helt bevisst valg, og gjenta eller minne oss selv på vårt indre hvorfor og hva som ledet til det bevisste valget vi tok. Ja det handler om vår evne til å velge, men kanskje enda mer om vår bevissthet rundt eget liv og de valgene vi tar.

Jeg vet også at når livet kommer i veien, så er det fort gjort å la seg selv forsømme. Det er faktiskt andre ting som kan komme i veien og dersom det forblir slik over tid, så gjør dette noe med vårt humør, mentale- og fysiske tilstand.

Restitusjon som utøver av eget liv

Hva mener vi med restitusjon? Typisk relateres dette til idrett, prestasjon og skader. Restitusjon betyr ‘bedring’, ‘normalisering’ og sikter til helbredelse etter sykdom. Verbet restituere betyr å bringe tilbake i tidligere tilstand eller form. Å restituere seg, eller bli restituert, betyr å bli frisk eller uthvilt igjen, eller å komme seg. Man kan for eksempel restituere seg raskt etter en skade.

Det er i restitusjonsfasen kroppen bygges opp igjen etter trening. God restitusjon handler om å spise nok, drikke nok, rolig aktivitet, hvile og sove nok. I perioder med mye trening, jobb eller andre aktiviteter, så er god restitusjon mellom “øktene i livet” særlig viktig for å unngå overbelastning, slik jeg tenker.

Mental trening kan være noe av det viktigste du helt bevisst velger å prioritere fordi uten denne delen så handler det om disiplin og “skippertak” eller å tenke “prosjekt”. Det betyr at da regner vi ikke med at det blir noe varig endring … Vi forholder oss og hjernen vår forholder seg til noe som har en begrensing enten ift. mengde eller varighet.

Dersom vi tror at dette fungerer og gir varig endring, bærekraft i eget liv eller virksomhet, så tar vi feil og lurer oss selv. Og enda viktigere, hvis vi parkerer dette med hva som er såkalt riktig eller feil, så vil det ikke fungere. For meg så har det blitt mer og mer synlig at det handler mer om hva som fungerer for å lykkes, motiveres eller mestre, og mindre om hva som er “riktig” eller “feil” enn hva vi tror.

God restitusjon gir bedre prestasjon og færre skader i idrettsverdenen. Jeg tenker at dette er noe vi også kan ta med oss som utøvere av eget liv, i vår egen verden.

May Britt Lian

Kjenner du deg igjen i at du har måttet prioritere andre eller andre ting?

Og at dette har tatt mer plass i din hverdag enn du har vært klar over? Vit at det finnes hjelp og måter du kan ta grep på som hjelper deg gjenoppdage ditt potensiale. Kanskje oppdager du også noen helt nye egenskaper slik at du igjen kan skinne og forbli god med deg selv, og i møte med andre.

Gode tanker, May Britt