Er det tid for økt motivasjon?


Foredrag som inspirerer kan handle om selvledelse. Eventuelt så tilpasser jeg temaer ut fra din virksomhet. Selvledelse kan for mange være knyttet til at vi skal være mere selvopptatt og til dels egoistiske. Slik trenger det imidlertid ikke være. Selvledelse handler bl.a. om hvordan du kan påvirke dine kanskje ikke alltid like konstruktive tanker, og følelser, OG adferd.

Andre temaer som er tilknyttet selvledelse kan være økt bevissthet ift dine valg, muligheten til å velge og din egen kraft (empowerment).

  • Hvem er leder i ditt liv?
  • Hvordan bli kjent med deg selv og ta ledelsen?
  • Ditt Selv vs ditt Ego?
  • Empowerment og din indre kraft eller mandat, hva er dette?
  • Din bærekraft vs balanse vs harmoni

Her får du vite litt om hvordan jeg tenker rundt noen av disse spennende temaene som kan være en viktig ambisjon å ta tak i for oss alle og spesielt for deg som er leder i eget liv eller om du er begge deler med ansvar for omsorgsfulle medarbeidere inne utdanning og helse.

Min tilnærming går ut på en ny innsikt og forståelse ut fra økt empati og styrking av ditt selv i balanse med ditt ego, og at også din kropp (fysisk) så vel som ditt sinn og din sjel tilsammen hjelper deg gjennom livet (holistisk tilnærming).

Mine kurs i selvledelse er lagt opp etter tilbakemeldinger og erfaringer fra tusenvis av timer med veiledning, NLP coaching og TFT tankefeltterapier. Som leder av TFT Norge så har jeg også fokus på å ivareta terapeuter som hjelper for andre. Ta kontakt om du er litt nysgjerrig og har lyst til å lære mer om selvledelse, NLP coaching eller TFT tankefeltteknikker fordi jeg er her for deg.

Varme tanker, May Britt

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *