Ønsker du deg en indre GPS for å navigere deg igjennom vanskelige samtaler?


Her om dagen fikk jeg en email som jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å dele fordi jeg opplever at delt glede forsterker gleden, og delt byrde gjør den lettere å bære. Vi har alle våre historier som er unike for hver og en av oss, men som likevel kan være til trøst, bidra til læring og gi håp om at endring kan være mulig. NB! Innlegget er gjengitt med tillatelse fra klient.

“Skulle bare kort dele en opplevelse/ observasjoner med deg. Min far ringte meg i går og vi har ikke snakket ordentlig sammen på 3 år, allerede! Han skulle bare si at det er noen regninger som skal betales på huset, og at det må skiftes tak! – Penge problemer, rett og slett! Kunne ikke forvente noe annet, men da vi snakket litt mer fordi han er jo veldig flink til å klage på alt, så utviklet samtalen seg til et annet nivå. Vi begynte å snakke om ting som ligger litt dypere.

Han begynner å klage på at vi ikke tar kontakt med han og sier at han tenker på oss hver dag, og bryr seg. Da spurte jeg hva det er som gjør at han ikke viser det til oss, og ikke selv tar kontakt? Samtalen utvikler seg enda dypere og vi forteller om våre skuffelser, det var jo mest jeg som viste ham min sårbarhet. Da jeg begynte å gråte og forklarte han at jeg har hatt det veldig tungt ut ifra hva jeg har opplevd da jeg var barn, så gikk han med en gang i angrep og forsvar, men jeg klarte å roe han ned, og fikk han til å høre på meg.

For første gang i mitt liv fikk jeg fortalt faren min hvor mye han har såret meg og hvor vanskelig jeg hadde det da jeg var barn. Og vi endte opp med å gråte begge to, og til slutt ba han meg om tilgivelse. Selv om han kanskje ikke skjønte det helt 100%, – og jeg vet at jeg kan ikke forvente noe mer enn det.

Det som jeg er takknemlig for er at jeg tror at uten den jobben som jeg har gjort alene og sammen med deg; all refleksjon og opplevelsen av trygghet, alle bekreftelsene du ga meg på mine tanker og mine observasjoner, de gjorde at jeg klarte å fullføre denne samtalen rolig. På en måte en kjærlighetsfull samtale med forståelse og omsorg ovenfor faren min, uansett hvor mye hat og sinne jeg har til han.

Videre klarte jeg å vise forståelse for at også han har opplevd noe veldig vondt i livet sitt med en aksept for at han er slik han er. Når jeg gjorde dette så klarte han å åpne seg og han satt og gråt sammen med meg via kamera. Mot slutten av samtalen forteller han meg at han elsker meg så høyt, og han følte seg så lettet!

Så jeg tror vi absolutt skal fortsette å jobbe sammen fremover <3 Jeg ser at jeg klarer å styre mine tanker på helt annen måte enn før, det er en så liten, men samtidig så stor forandring 🙂 Jeg har hatt flere ærlige samtaler med folk etter at jeg begynte å jobbe med meg selv. :)”

 

Ønsker du deg også din egen GPS som verktøy for å kunne finne veien til en bedre kommunikasjon?

Har du hørt noen si eller selv sagt: “Jeg er ikke så god på det med kommunikasjon!” Eller “Problemet vårt er at vi klarer ikke å kommunisere, lenger!”

Noen ganger får “kommunikasjon” mye oppmerksomhet på godt og vondt, og jeg forstår dette fordi jeg kan selv oppleve at dette med kommunikasjon kan være utfordrende. Det er så mange muligheter for misforståelser og det kan være krevende å finne veien tilbake når du først har lagt ut på en “liten” omvei, eller kanskje noe som viser seg å være en blindvei!?

Det å vurdere veien videre under en samtale og kan hende måtte snu eller innrømme at en har sagt noe feil, og deretter begynne på nytt kan ende opp med at vi plutselig kjører oss helt fast! – Hvor vi befinner oss i et skikkelig uføre eller på glattisen, rett og slett!

Jeg tenker at det å kjøre bil krever både opplæring og øvelse, og slik er det med mye annet også, inkludert dette med kommunikasjon. Vi trenger å lære oss teorien, øve oss i praksis gjerne ut fra en veibeskrivelse eller en GPS, eventuelt spørre om hjelp og kanskje teste ut flere alternative veier  før vi finner den enkleste veien frem til vårt mål!

5 TIPS som verktøy for kommunikasjon

  1. Noen av de verktøyene som kan fungere ift. kommunikasjon er å utforske litt gjerne sammen med en dyktig coach/terapeut slik at du i trygge omgivelser kan øve på å våge og vise sårbarhet, lære om hva som er viktigst og verdifullt for deg, øve på hvordan du kan bruke observasjon og anerkjenne både dine tanker, og følelser.
  2. Likeledes at du kan øve på å avklare så mange ganger som dere begge trenger slik at oppfattelsen er ganske lik, og basert på riktig grunnlag.
  3. Ofte så er det ikke så viktig at du sier akkurat de riktige ordene fordi ord utgjør bare 7%, mens tonefall utgjør 38% og kroppsspråk 55% av vårt grunnlag for om vi liker eller ikke liker det vi oppfatter. Det aller viktigste er at du setter ord på dine observasjoner i din indre dialog og i møte med andre fordi det i seg selv reduserer vårt stress. Dermed så blir det lettere å lytte fordi når kropp og sinn responderer på sterke følelser, så klarer vi ikke å lytte samtidig. – Følelsene tar overhånd, rett og slett!
  4. Et annet tips ift. kommunikasjon er at du ved å skrive kan forberede deg på samtaler og dermed får øvelse i å formidle slik at den andre kan få med seg det som du ønsker. Det kan være et brev, et kort eller en email? Når vi skriver så gjør vi oss samtidig noen refleksjoner, vi kan editere underveis og den andre kan også få tid på seg til å lese igjennom før de svarer, eventuelt.
  5. Jeg oppmuntrer også mine klienter til å skrive en “lykkebok” eller på annet vis bruke sin kreativitiet til å kommuniserere. Nå er det også lettere å kunne snakke sammen over lange avstander hvor vi også kan se hverandre ref. kroppsspråk, og jeg er utrolig takknemlig for å kunne benytte Skype, FaceTime m.m. som hjelp til å ta vare på mine viktigste relasjoner.
Det å finne frem til de verktøyene som passer for deg kan kreve en investering, men det kan også gi deg en spennende reise hvor du vil lære hvordan du kan navigere og utvikle din indre “GPS” til glede for deg selv, og i møte med andre.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *