NLP Coaching


Coaching er et dynamisk samspill mellom coach og en person som ønsker selvutvikling (coachee), hvor det skapes en gjensidig tillit mellom coachee og coach. I denne situasjonen er det coachee sine verdier, mål og interesser som står i fokus. 

Rollen til en coach er å være en katalysator, og den som kan fremskynde prosessen i coachee sin vekst og utvikling. En coach er derfor ikke en mentor eller rådgiver, men du kan be om råd eller veiledning om du ønsker dette.

Utgangspunktet til en coach er tilliten og troen på at dine svar og ressurser allerede ligger iboende hos deg. Din coach hjelper deg oppdage ditt potensiale ved at du får en økt bevissthet og ny selvinnsikt i dine ressurser, samt muligheten til å ha en fortrolig sparring partner slik at du kan finne løsninger. Eventuelt at du får hjelp til å gjenoppdage ditt potensiale?

Tilgangen til dine ressurser kan ha blitt begrenset eller gjort utilgjengelig av ulike årsaker. Coachen sin oppgave blir derfor gjennom gode spørsmål og ulike teknikker den som guider deg gjennom landskapet på veien til det målet du ønsker. På denne måten vil du selv finne frem til dine svar og de egenskapene som du trenger for å utvikle deg på flere av livets viktige områder. Du vil også kunne få øvelse i å styrke dine egenskaper underveis slik at mer varige vaner og resultater skapes.

Oppsummert; NLP coaching handler om kunnskapen om hvorfor du som mennesket tenker, sier og gjør det du gjør. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensiale enn vi utnytter. Det handler om å oppdage ditt potensiale og noen ganger også gjenoppdage dine styrker i en travel hverdag.

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering

  • Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.
  • Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.
  • Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillærte mønstre og måter vi reagerer på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

Dine vaner kan også være ulike strategier (meta programmer)

En del av NLP handler om å ta en dypdykk i de indre programmene vi alle har laget oss i oppveksten og se på hvilke meta-programmer (strategier) hver og en bruker i vår hverdag. Dette kan være som en del av en personlig analyse som kommer i tillegg til f.eks. den medfødte personligheten til den enkelte. Ved å øke din bevissthet i møte med dine programmer / strategier, så vil du lettere kunne påvirke og gjennomføre mer varige endringer.

NLP bruker også ditt selvbilde og innstilling til å skape forandringer eller fremme vekst. Hvis du føler deg hjelpeløs i forhold til et tema, kan du slutte å lete etter løsninger. Hvis du derimot lærer å se situasjonen og din egen evne på en annen måte, vil nye muligheter og løsninger umiddelbart være tilgjengelige. Også får du selv muligheter til å velge.

KLIKK video for å lære mer om din identitet og tro

Det å vite hvem du er kan være et stort spørsmål å besvare. Noen syns det kan være vanskelig og kan kjenne en dyp lengsel etter sin egen identitet. Det er så utrolig fort gjort å blande sammen HVEM vi er med HVA som har skjedd med oss!

Og når vi gjør dette så kan vi fort knytte vår identitet og det vi tror om oss selv til vonde opplevelser eller hva andre har sagt eller vist oss, og det andre sier og gjør forteller jo egentlig alt om de, og ingenting om deg! Ikke sant?

Har du lyst til å finne din identitet, oppdage ditt potensiale og vikle deg ut av gamle usannheter og vaner som ikke lenger gjør deg godt, så ta kontakt. Fordi dette kan du lære om, forstå og gradvis påvirke. Verktøyene er der og jeg er klar til å hjelpe deg.

Gode tanker, May Britt 🥰🙌🦋

Hvem er du? Hva er din identitet? – Med May Britt Lian

Bestill 3 enkle og effektive pusteteknikker som takk for din tid.

3 Effektive pusteteknikker

WWW.BELIEVEUCAN.NO