Bruker du masse energi på selv sabotering?


  • Hvordan tenker du på din energi?
  • Hva legger du i din energi?
  • Er energi noe du kan miste?
  • Er det noen som kommer og tar den? – “Energityver” som stjeler!

Nei, det er ikke noen som “stjeler” din energi, heldigvis! Du har jo din energi iboende i deg. Og den skal du verne om fordi når du kjenner deg lav på energi, så kan du miste initiativet og lysten til å gjøre de tingene du virkelig ønsker!

Da får du heller ikke til å være den du er ment til!

Så tenk litt etter … FORDI dette er kjempeviktig!

Har du noen energi lekkasjer? Og har du opplevd at du har fått møte “muligheter” til å bli kjent med med hvilke de er!? Jeg forteller i videoen nedenfor litt om dette med energi, og hvordan vi tak ivareta vår energi.

Jeg syns synd på meg selv… i møte med alvorlig sykdom

Kanskje har du opplevelser slik jeg beskriver det i denne videoen? Hvor jeg forteller om hva jeg brukte min energi på og hvordan jeg saboterte for meg selv i møte med alvorlig sykdom. Jeg tok på meg “offer rollen” og begrenset meg selv helt unødig til tider …

Det er rart hvordan vi noen ganger selv ikke ser eller forstår hvilke roller vi tar. Eller hvilke mønstre vi bruker. Ikke så rart fordi hjernen jobber veldig mye i det ubevisste og helt uten av vi er klar over det så tar den til seg inntrykk, tolker og legger til… Også kan vil likevel få et glimt inn når selvinnsikten kommer nærmest som lynnedslag i oss! Ganske så fantastisk, egentlig!

KLIKK på kort personlig video og noter deg gjerne dine observasjoner. Og har du lyst til å dele de med meg, så ta gjerne kontakt.