Hvordan lytte til din indre musikalitet?


Lyttingens teknikker – utdrag fra Eirik Hørthe sin artikkel “Fire lytteteknikker som alle gode lyttere burde kjenne til” i psykologisk.no

“Det er mange som glemmer å lytte med begge ørene, slik som bestefaren min en gang påpekte, skriver Eirik Hørthe i sin artikkel på psykologen.no. Du finner utdrag fra artikkelen her og jeg oppmuntrer deg til å lese den, reflektere og observerer dine egne måter å lytte på?

LINK til hele artikkelen.

https://psykologisk.no/2020/05/fire-lytteteknikker-som-alle-gode-lyttere-burde-kjenne-til/

Selv med de beste intensjoner er det lett å falle tilbake på lyttingens uvaner: Å høre istedenfor å lytte, snakke istedenfor å tie, og vite istedenfor å undre seg sammen med den andre.

Carl Rogers, en av psykologiens mest innflytelsesrike terapeuter, skrev en gang: «Vi tror vi lytter, men det er sjeldent vi lytter med virkelig forståelse, ekte empati. Lytting, av denne typen, er en av de mest potente endringsagentene jeg kjenner til».

Den type lytting som Carl Rogers refererer til, er en kunst, og det kreves målrettet trening for å mestre den på en god måte.”

Mine tanker som coach…

Her ser du meg i samtale med klient.
Foto: Jane Lien

Da jeg studerte coaching hadde vi faktisk egne øvelser og tid satt av til å lære å bli en aktiv lytter. Dette var utrolig lærerikt.

Også er jo dette noe som krever øvelse, erfaring og personlige egenskaper fordi noen ganger lener jeg meg på en kombinasjon av lytting, intuisjon, magefølelse og tilstedeværelse. Enhver kommunikasjon i møte med andre handler jo mindre om meg, og mer om dem slik jeg tenker.

Sammenhengen mellom hvordan vi benytter ord, tonefall og kroppsspråk spiller inn. Likeledes hvordan vi utrykker empati, forståelse, oppriktig interesse og viser dette.

Lytter du til din indre musikalitet?

Ofte kommer våre tanker og følelser i veien for hvordan vi ønsker å utrykke oss og tonen i en samtale eller under et møte blir ikke slik vi ønsker det.

Det å lære seg noen teknikker som kan hjelpe deg anerkjenne din indre musikalitet, lytte til dine toner i form av tanker og følelser, bli mer bevisst og ta en mer observerende rolle i møte med både egne tanker og følelser kan faktisk påvirke hvordan du kommuniserer også utad. – Det påvirker dine relasjoner, og hvordan du har det i hverdagen, rett og slett!

Vår indre dialog er jo med oss bevisst og ubevisst 24/7, og økt kunnskap så vel som selvinnsikt på et dypere plan kan hjelpe oss endre noen av våre negative vaner, tror jeg. – Gi oss en motivasjon og ønske om endring. – Enten det er i møte med oss selv, eller i møte med andre?

Om du kjenner deg litt fullstending umusikalsk rundt dette med kommunikasjon og tenker at slik er det bare, så oppmuntrer jeg deg til å utforske og utfordre dette litt.

Er du mer musikalsk enn du tror?

Vår tro, indre overbevisning og mot til å utfordre oss selv, og utvide vår komfortsone kan påvirke vår hverdag, livskvalitet og relasjoner.

Kanskje du bare trenger litt ny innsikt, økt bevissthet og noen verktøy som du kan bruke i praksis? Når vi opplever at det kommer noen litt umusikalske utbrudd fra vårt indre og vi ikke finner den “gode tonen”, så betyr jo ikke det at den tonen ikke finnes?

Det kan bare være at du trenger et innspill på hvor du kan lete? Kanskje noen verktøy for hvordan du kan lytte til deg selv, og andre? Og øvelse i praksis…?

Gode tanker, May Britt

Kilde til inspirasjon og løring: Psykologisk.no

Forfatter: Eirik Hørthe

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *