Alle kan bli avhengige av noe!


Men hva man har lett for å bli hekta på, og hvorfor, varierer i stor grad, forteller psykolog og spillutvikler Gaute Godager i en av episodene av Pia og psyken.

Vi snakker ofte om det å bli hekta som noe veldig skummelt, men det er ikke nødvendigvis farlig, mener Gaute Godager. Søk gjerne opp episoden via Psykologisk.no

Hva er avhengighet?

Spørsmålet om avhengighet er ofte knyttet til forbruk av rusmidler og reiser mange dilemmaer, men trenger jo ikke bare å handle om rus. Hvorfor involverer noen seg i handlinger som de vet kan være skadelige på sikt? Er den avhengige uten en vilje eller er hun eller han fortsatt i stand til å velge? Er avhengighet en sykdom som automatisk gir rett til behandling og omsorg?

Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Avhengighet er også et relativt snevert definert, klinisk fenomen, definert gjennom kriterier gitt i Verdens helseorganisasjons (WHO) diagnosesystem ICD-10.

Hva vi tenker på som avhengighet endrer seg.

En bredere, mer allmenn forståelse av avhengighet innbefatter en rekke fenomener som kan ha elementer av avhengighet i seg: avhengighet av arbeid, treningekstremsportinternettsexpornoshopping og mange andre fenomener.

Er du en avhengig “pleaser”?

Kan det å være en “pleaser” være en form for avhengighet? Hvor du blir avhengig av å strekke deg lenger enn du egentlig ønsker for å motta anerkjennelse eller oppmerksomhet? Hvor det blir vanskelig å sette grenser av frykt for å bli avvist eller ikke vurdert som god nok?

Vi kan bli avhengig av alt! Og alle kan bli avhengig av noe!

Avhengighet kan være en ubevisst forsvarsmekanisme hvor vi blir hekta og hvor dette påvirker både hvordan vi selv har det? Og hvordan de rundt oss har det.

Hva vi blir hektet på kan variere og jeg undrer meg ofte på hvor mye som kommer fra arv, familie konstellasjoner, erfaringer fra barndom og oppvekst, våre omgivelser og det som kan handle om indre overbevisninger eller personlige verdier?

Også er det slik at noen avhengigheter er mer akseptable enn andre både av den enkelte, og i samfunnet. Noen av de er også med på å gi oss masse glede, men kan også bli en straff.

Det jeg opplever er imidlertid at når vi blir bedre kjent med oss selv inkludert våre mønstre og hvorfor vi er som vi er? Har sterke følelser eller reaksjoner, og en atferd som ikke nødvendigvis passer? Eller tenker og sier ting vi typisk ikke gjør? Når vi for forståelsen for hvordan alt dette henger sammen, så blir det noe lettere å endre de tingene som ikke fungerer så bra.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å lære mer om dine mønstre og vaner, og hvordan du kan mestre eller utnytte de bedre i din hverdag.
Jeg er her for å hjelpe.

Gode tanker, May Britt

Kilder til inspirasjon:

Psykologisk.no

https://sml.snl.no/avhengighet

https://www.fhi.no/publ/2010/hva-er-misbruk-og-avhengighet/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *