5 tips for å roe ned en overveldet følsom hjerne


1. Lukk øynene

80% av hjernen stimuleres via øynene. Ved å være bevisst på når du velger å bruke øynene til å hvile blikket på noe bestemt eller lukke de helt, hjelper du deg selv.

2. Bruk pusten bevisst ved å ta pustepauser

Pust rolig inn, mens du teller til 4. Hold pusten, mens du teller til 2, og pust HELT ut mens du teller til 6. Gjenta 5-7 ganger. Pusten din påvirker ditt parasympatiske nervesystem, og roer ned hjerterytmen. Vagus nerven stimuleres ved at du bruker mellomgulvet og gjerne helt ned til mage, og bekken. Da roer du også ned hjernen sin respons på stress og angst.

3. Navngi dine følelser

Ved å sette riktig navn på dine følelser så aktiviserer du din prefrontale cortex i hjernen. Noe som igjen reduserer aktiviteten til amygdala og du vil føle deg roligere. Amygdala er vår sentral for regulering av fare inkl. enkelte følelser.

4. Bruk dine sanser helt bevisst

nimble_asset_contact_two

Observer dine omgivelser helt bevisst ved at du tenker på hva du hører, føler og lukter. Eventuelt også at du hviler øynene på noe og bare dveler. Det å rette oppmerksomheten din til dine omgivelser kan bidra til at du blir mer tilstede. Tankene din forflytter seg fra enten fortid eller fremtid, til her og nå. Og livet skjer jo øyeblikk for øyeblikk, akkurat her og nå.

5. Velg egenomsorg fra naturen

Ved å tilbringe tid i naturen så legger du til rette for at kropp og sinn kan bearbeide, restituere og bygge opp energi slik at du kan kjenne økt harmoni og balanse. Når du gjør dette bevisst, så vil kroppen benytte muligheten og selv gjøre resten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *