3 gode tips for en skikkelig god ferie!


Er du klar for ferie? Og kjenner på kropp og sinn at “NÅ” skal det jammen bli godt med ordentlig fri!? Da kan være lurt å ha en strategi for hvordan du kan få til en så god ferie som mulig!

STRATEGI FOR EN GOD FERIE PÅ 1-2-3

1- Avklar FORVENTNINGER med din leder og dine medarbeidere. Er det noe viktig du eller de trenger å lande før du går ut i ferie? Hvem tar de kontakt med i ditt fravær, eventuelt? Hvis noe virkelig viktig skjer, hvordan ønsker du at de tar kontakt med deg?

2 – Avklar ØNSKER med deg selv; hva ønsker DU deg, egentlig? Hva er viktig for deg? Avklar deretter med de rundt deg og si noe om hva DERE alle ønsker eller trenger.

PS! Ferie i Norge er en kjempehappening på godt og vondt. Vi har forventninger til vår sommer, og spesielt vår sommerferie! Noe av dette kan være positivt stress og noe av dette kan være negativt stress. På seg selv kjenner man ikke nødvendigvis andre…! Og det er så fort gjort å anta hva andre tenker eller tror, og dermed så kan det oppstå ulike forventninger eller misforståelser.

Så igjen, sjekk ut og avklar med de rundt deg ift. hva de trenger og ønsker slik at ferien kan bli best mulig for dere alle.

3 – Lag rom for tid til JUSTERINGER. Tid hvor du kan justere deg mentalt og fysisk fra det å være i jobb modus til å gå over til ferie modus. Likeledes tid til å kunne gjøre endringer underveis fordi det vil dukke opp noe uforutsett!! Dernest tid til at du kan justere deg mentalt og fysisk på at du nå skal tilbake til jobben.

Ved å ta ansvaret for at du har denne strategien så legger du til rette for en god ferie! Også kan du øve på å parkere det som egentlig ikke er så viktig! Eventuelt, også øve på å gi litt mer blanke … 😉 fordi ikke alt eller alle er like viktig hele tiden! Det du uansett ikke får gjort noe med, akkurat nå. Det vil du jo kunne gjøre noe med etter ferien, hvis det forsatt er aktuelt.

Lykke til og riktig god ferie!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *