13 ritualer som knytter deg nærmere barna!?


Én viktig ting har stor betydning for hvor nær relasjonen din til barna blir, ifølge forsker.

Tidligere har familieklubben.no bl.a. skrevet om emosjonstrening, foreldrestilen som professor og familieforsker John Gottman mener skal være den aller beste. I sin nyeste bok, «Snu deg til meg», skriver han at det er én viktig ting som har stor betydning for hvor nær relasjonene dine blir. Dette syns jeg som NLP coach og TFT terapeut er spennende!

Når partneren, kollegaen eller barnet ditt ber om oppmerksomheten din, kan du reagere på tre måter: Snu deg til, snu deg vekk eller gå imot. Forhold der man snur seg til hverandre, blir stabile og langvarige, ifølge Gottmans forskning.

“Vi mennesker trenger mennesker, vi er ikke skapt til å stå alene. Det er spesielt viktig for barnet å vite at «når livet er kjipt er det noen som er der, tåler meg, elsker meg og ikke dømmer meg”. – Eva Allison Sollie ved EQ Institute.

Den viktige tilknytningen.

For eksempel: Hvis barnet ditt sier at hun kjeder seg, kan du som forelder reagere på tre måter, i

følge Gottman. Hvis du snur deg til barnet, kan du svare «Jeg liker heller ikke å kjede meg. Skal vi prøve å finne på noen ting du kan gjøre?» En forelder som snur seg vekk, kan svare med «Og jeg har det travelt.» Mens en mor eller far som går imot sier «Og hvem har skylden for det da?».

Mellom barn og foreldre er det spesielt viktig med sterke bånd. Hvis tilknytningen i barndommen ikke blir god, kan barnet få problemer med tilknytning med andre resten av livet. Gottman anbefaler derfor å konstant se etter muligheter for å snu seg til barna og knytte emosjonell kontakt med dem.

Vær vennlig til stede

Ifølge relasjonsterapeut Eva Allison Sollie ved EQ Institute er det helt essensielt som forelder å være til stede slik at barnet vet at du er der og støtter det om det trenger det.

Det viktigste er at man vender seg mot barnet ved å være oppmerksom på hvordan barnet har det. At barnet opplever at vi er vennlig og kjærlig innstilt til det. Gjerne sett ord på følelsene og gi barnet lov til å føle det det føler. De ulike rutinene i løpet av dagen gir glimrende muligheter for slik kommunikasjon med barnet, sier hun.Frokost, badetid, leggetid. Gottman skriver at ritualer kan være nyttige for å gjøre den emosjonelle tilknytningen bedre mellom barn og foreldre. Barn liker ritualer fordi de liker forutsigbarhet, forklarer Sollie.

– Det skaper trygghet å vite hva som kommer til å skje. Barn vet ikke hvordan de skal oppnå det behovet, så det er viktig for oss voksne å støtte opp om det, sier hun.

Ritualer som kan bidra til bedre tilknytning?

1. Morgen:
Vekk barna tidlig nok til at de kan kle seg og spise frokost. Sitt ned ved bordet sammen og snakk om dagen som ligger foran dere.
2. Avskjed:
Kyss, klem eller kjærlige ord. Interne tulleord.
3. Gjensyn:
Varmt kjærlig hei, still spesifikke spørsmål (“hva gjorde du i friminuttet, hvem hentet melk?”)
4. Måltider:
Gottman anbefaler å gjøre måltid til et samlingspunkt minst en gang om dagen. Snakk om dagens begivenheter, legg vekk forstyrrelser (telefon, TV).
5. Badetid:
Fokus på lek.
6. Leksetid:
Sett av en bestemt tid, velg et behagelig stille, godt belyst sted.
7. Sengetid:
Fortell eventyr, hør barnet fortelle noe, klemmer, ryggmassasje, lese høyt.
8. Når barnet er sykt:
Legge puter og teppe i sofaen, termometer, varm drikke, gi hjelp til å bli frisk.
9. Støtte til sport, kunst og skoleprestasjoner:
Still opp på fotballavslutninger og sesongavslutninger.
10. Feiring av religiøse høytider:
Gi familietradisjoner videre, lær barna verdier. Gottman anbefaler å holde fast på ritualene som gir familien ro, emosjonell tilfredshet og nærhet, og ikke de som handler mer om shopping enn tilknytning.
11. Huslige plikter:
Gjør huslige aktiviteter sammen, gi ros for innsatsen.
12. Disiplin:
Utvikle gjennomtenkte, konsekvente disiplineringsmetoder for å lære barna hva som betyr noe for deg.
13. Unnskyldning og tilgivelse:
Gottman anbefaler å legge merke til ord eller handlinger i familien som alle skjønner skal bety «unnskyld» eller «kan vi snakke om det» eller «jeg tilgir deg».

Viktige samlingspunkter
Mange foreldre tror at de må følge alle ritualene, men det trenger de ikke. Men de må passe på at det er noen samlingspunkter i løpet av dagen. Det er viktig, sier Eva Allison Sollie, som understreker at det viktigste likevel er varmen og den vennlige følelsen til barnet som ligger bak.

Mange kan ha disse ritualene fordi sånn gjør man bare når man har blitt mamma og pappa. Det blir en tillært måte å vise kjærlighet på, en har det ikke med seg selv. Det blir et MÅ og ikke et VIL, og rutinene kan lett bli et ork, og det merker barna. Det som skjer er at barna tar det personlig. De tror det er noe feil med dem og at de ikke er bra nok for deg. Dette vil igjen påvirke deres opplevelse av seg selv som verdifull eller ikke. Jeg mener det er viktig å passe på at barnet opplever at vi har lyst til å være sammen med det. Dette gjøres best ved at vi er interessert i barnets verden og hvordan det har det, at vi møter barnets blikk med et vennlig blikk, og at vi møter følelsene deres og viser at vi tåler dem.

Eva Allison Sollie mener ritualene må tilpasses alder og at det er viktig å la barna justere litt selv også. Gevinsten ved ritualer og samlingspunkter er at man skaper en vi-følelse, en følelse av at vi er flokken, ifølge Sollie.

Kilde: https://familieklubben.no/familieliv/13-ritualer-som-knytter-deg-naermere-barna/39

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *