5 grunner til å trene på takknemlighet


Kjenner du deg takknemlig, egentlig?

Har du som jeg blitt lært opp til å si “Tusen takk!” som en del av din oppvekst og kultur? Selv i kulturer der verbale uttrykk for takknemlighet ikke er forventet, forventes et takk som en gjengjeldelse.

Praktisk talt alle språk har et ord som tilsvarer «takknemlighet», og alle de store religionene oppfordrer til å uttrykke takknemlighet.

Det motsatte av takknemlighet er følelsen av å være berettiget til noe. Vårt daglige liv i en pengebasert økonomi fremmer utakknemlighet siden det ikke er nødvendig å være takknemlig for en tjeneste vi betaler for. 

I verden vi lever i, kan du lett tro at du ikke har noen grunn til å være takknemlig. Har du stoppet opp for å tenke på hvorfor du kjenner det slik?

Det jeg ønsker å gi deg her er et perspektiv slik at du selv kan reflektere og gjøre dine vurderinger. Deretter velger du selv hvordan du bruker takknemlighet til å ivareta deg selv, og dine relasjoner. Husk; du er leder av eget liv.

Forskning kan være en kilde for refleksjon og valg ift. hva vi velger å tro. Den er likevel ikke en fasit da det finnes mye forskning som ikke kan reproduseres eller som av ulike grunner ikke er dokumentert korrekt eller grundig nok for å sikre kvaliteten.

Men kan gi oss verdifull kunnskap og innspill, og noe vi kan velge å forholde oss til, eller ikke?

PS – Vi er alle ledere og rollemodeller for noen … Noen har i tillegg en leder rolle i jobben hvor det kan være fort gjort at dyktige, samvittighetsfulle og dedikerte ledere kan øse ut mer omsorg til andre enn til seg selv. – Og dermed ikke ha overskudd til familie eller venner? Eller leve ut de drømmene de egentlig ønsker.

Jeg har min opplevelse og tro etter mange tusen timer med samtaler, og undervisning.

Et bevisst fokus på daglig takknemlighet gjør oss godt! Også er det for meg viktig å anerkjenne at når du ikke kjenner deg takknemlig over tid, så anbefaler jeg deg å snakke med legen din.

De vanligste rådene vi får for økt lykke

Det første forskerne gjorde, var å finne ut hvilke råd som oftest blir gitt om lykke.

Dette var altså ikke snakk om behandling av psykiske lidelser som depresjon, men tips til hvordan vi alle kan bli lykkeligere i hverdagen. De fem vanligste rådene var:

  • Å uttrykke takknemlighet
  • Å søke sosial kontakt og samvær med andre
  • Å trene
  • Å praktisere mindfulness eller meditasjon
  • Å være i naturen

Jeg tror takknemlighet er bra for deg fordi det …

  1. Hjelper deg prioritere fordi du blir minnet på hva og hvem som er viktigst, egentlig.
  2. Hjelper deg komme i kontakt med dine verdier som igjen øker din indre motivasjon og hjelper deg finne en mening i hverdagen.
  3. Hjelper deg endre ditt perspektiv og du kan se flere mulige løsninger.
  4. Hjelper deg få kontakt med dine følelser som glede, lykke og velvære fordi hjernen produserer ulike hormoner
  5. Hjelper deg trene opp hjernemuskelen i praksis og med hjernen “på laget”, så skapes lettere nye positive vaner.

Jeg tror vi er skapt til mer enn overlevelse og når vi kjenner på takknemlighet, så hjelper det oss på veien fra overlevelse modus til økt trivsel og blomstring.

Del gjerne dine tanker og erfaringer med takknemlighet som verktøy for å skape gode hverdager.

Også håper jeg at mine ord gir deg inspirasjon til å fortsette å ha oppmerksomhet på takknemlighet. Og kanskje bli enda mer takknemlig som leder av andre, og leder av eget liv.

KLIKK linker nedenfor og sjekk ut kilder til mer inspirasjon og refleksjon.

Kilder med linker:

Tidsskriftet.no (Tidsskrift for den Norske legeforeningen): https://tidsskriftet.no/2021/12/leder/lykkelige-mennesker-er-ogsa-friskere

Psykologisk.no:

https://psykologisk.no/2023/03/fordelene-med-a-trene-pa-takknemlighet/

Forskning.no:

https://www.forskning.no/psykisk-helse-psykiske-lidelser-psykologi/lite-vitenskapelig-stotte-for-flere-vanlige-lykke-rad/2229458

https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-norges-idrettshogskole-partner/ny-studie-perfeksjonistar-er-meir-utsette-for-mentale-helseproblem/2261170

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *